Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om den föreslagna regleringen av maximipriserna för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen.

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 13.19 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 13.20
Pressmeddelande
Ikäihminen pyörätuolissa ja toinen ikäihminen pyörätuolin takana luonnon keskellä.

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringspropositionen där man förslår ändringar i sjukförsäkringslagens bestämmelser om ersättning av resekostnader. Maximipriserna och ersättningsgrunderna för Fpa-taxina ska i enlighet med förslaget vara i kraft till den 31 december 2026.

Genom de gällande bestämmelserna i sjukförsäkringslagen regleras temporärt maximipriserna för resekostnader i anslutning till sjukvård till och med den 31 december 2024. Maximipriserna, dvs. ersättningstaxor, regleras närmare genom förordning av statsrådet. Den gällande förordningen är i kraft till den 31 december 2024.

I utkastet föreslås att regleringen med maximipriser ska fortsätta så att man kan garantera att de taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsättningsvis  kan göras. Genom en separat förordning ska man även i fortsättningen fastställa de maximipris som ska tillämpas på de taxiresor som görs via de beställningscentraler som ingått ett avtal med Folkpensionsanstalten. Maximipriset ska användas som ersättningsgrund för användning av taxin, om inte Folkpensionsanstalten avtalat med färdtjänstproducenten om en lägre prissättning än maximipriset. 

Målet för de föreslagna ändringarna är att det fortsättningsvis ska gå att uppskatta utgifterna för reseersättningar och säkerställa att de försäkrade också i framtiden endast behöver stå för självriskbeloppet för resorna.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtanden ska lämnas in senast den 4.8.2024.

Mer information

Emmi Vettenranta, specialsakkunnig, tfn 0295 163 426, fö[email protected]