Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt avgifterna för Valviras och THL:s prestationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 12.50 | Publicerad på svenska 30.12.2019 kl. 13.21
Pressmeddelande 178/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat två förordningar där det föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationerna vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

En del av Valviras uppgifter överförs till Fimea

Avgiftsbelagda prestationer vid Valvira är bland annat forskningstillstånd, beslut och registreringar som gäller yrkesverksamhet samt tillstånd eller anmälningar enligt alkohollagen och tobakslagen.

I bestämmelserna om de avgiftsbelagda prestationerna vid Valvira har det gjorts några preciseringar för att uppnå kostnadstäckning. Prisändringar har gjorts bland annat i fråga om e-tjänster, tillstånd för privat hälso- och sjukvård samt tillstånd och anmälningar som gäller privat socialservice.

En del av Valviras uppgifter överförs till Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet Fimea den 1 januari 2020. De uppgifter som överförs gäller hälsoteknik.

Förordningen gäller 1.1.2020–31.12.2021.

Inga ändringar i THL:s avgiftsbelagda prestationer

De avgiftsbelagda prestationerna vid THL gäller till exempel godkännande av sådana laboratorier som avses i lagen om smittsamma sjukdomar, utlåtanden på basis av rättsgenetiska faderskapsundersökningar samt rättsmedicinska undersökningar för bestämning av ålder.

I bestämmelserna om THL:s avgiftsbelagda prestationer har det inte gjorts några ändringar. Förordningen gäller undantagsvis endast ett år.

Förordningen gäller 1.1.2020–31.12.2020.

Ytterligare information

Förordningen om Valviras avgiftsbelagda prestationer
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, tfn 0295 163 260, [email protected]

Förordningen om THL:s avgiftsbelagda prestationer
Niina Kiviaho, specialsakkunnig, tfn 0295 163 009, [email protected]

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer