Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändringar i verkställigheten av pensionsskyddet för anställda vid Finlands Bank

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 14.12
Pressmeddelande 151/2020

Bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska i fortsättningen finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Samtidigt överförs verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller Finlands banks personal till kommunernas pensionsförsäkring.

Lagändringarnas konsekvenser beräknas gälla endast verkställigheten och förvaltningen av Finlands Banks arbetspensionsskydd. Lagändringarna har inga konsekvenser för vare sig finansieringen av pensioner eller intjänade pensionsförmåner.

Ändringarna innebär en årlig besparing på 250 000

Åren 2015 - 2019 var kostnaderna för verkställigheten av Finlands Banks pensionssystem i genomsnitt cirka 500 000 euro per år.

För kommunernas pensionsförsäkring kommer verkställigheten att medföra årliga kostnader på cirka 250 000 euro samt kostnader på cirka 500 000 euro under övergångsperioden.

Efter övergångsperioden kommer det sålunda att uppstå en årlig besparing på cirka 250 000 euro för Finlands Bank.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Emmi Äärynen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 517

 
Tillbaka till toppen