Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

SHM och THL informerar
Under en vecka har coronafallen i Finland ökat med nästan 39 0000 fall, belastningen på sjukhusen fortfarande oroväckande hög

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2022 12.00
Pressmeddelande 002

Under sju dygn (26.12.2021–1.1.2022) rapporterades det över 38 700 nya coronafall i Finland, och veckan före det cirka 19 600 fall. Fram till den 4 januari har det rapporterats sammanlagt 363 bekräftade omikronfall. Den totala belastningen inom sjukhusvården har ökat, och behovet av intensivvård ligger på samma höga nivå.

Under de senaste fjorton dygnen (19.12.2021-1.1.2022) har det konstaterats 1048 nya smittfall per hundratusen invånare. Under de två föregående veckorna rapporterades 426 nya smittfall per hundratusen invånare. Efter den 4 januari 2022 började det effektiva reproduktionstalet tydligt stiga, och är nu 1,15-1,3 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

I slutet av vecka 52 vårdades sammanlagt 205 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 153 på bäddavdelningar och 52 på intensivvårdsavdelningar. Fram till den 4 januari 2022 har totalt 1 599 dödsfall till följd av covid-19 rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar. Under de senaste fjorton dygnen (21.12.2021-4.1.2022) har det rapporterats sammanlagt 104 nya dödsfall, varav 76 procent har gällt personer över 70 år.

Att se till att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt och att upprätthålla vaccinationsskyddet är avgörande eftersom epidemin avtar när individen skyddas och smittspridningen bland symtomfria människor bromsas. Fram till den 5 januari har 81 procent av 5 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 77,2 procent minst två vaccindoser och 23,1 procent tre vaccindoser.

Jämfört med läget en vecka sedan (29.12.2021) har vaccinationstäckningen för första dosen ökat med 0,2 procentenheter, vaccinationstäckningen för andra dosen 0,2 procentenheter och vaccinationstäckningen för tredje dosen 4,0 procentenheter.

Det tas fortfarande ett stort antal coronatester, och andelen positiva testresultat har ökat med över det dubbla. Mellan den 26 december 2021 och den 1 januari 2022 togs det över 147 200 tester, och cirka 26 procent av alla testresultat var positiva jämfört med 11,8 procent de föregående 7 dygnen.

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls nu i hela Finland.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på en ny rapporteringssida

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]  
Mia Kontio, ledande sakkunnig, [email protected]

 
Tillbaka till toppen