Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny ordlista med begrepp för de gemensamma tjänsterna inom social-, hälsovårds- samt arbets- och näringsgrenarna

Social- och hälsovårdsministeriet 17.1.2020 10.54
Nyhet

Målet för regeringens program för arbetsförmåga är att förbättra samarbetet vid samordningen av tjänsterna för partiellt arbetsföra. Samförstånd om innehållet i de olika begrepp som används underlättar arbetet. Termerna kan användas redan nu av arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet när de bereder och genomför sitt gemensamma program för arbetsförmåga.

Under 2019 deltog social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen TSK i ett terminologiprojekt där man utarbetade ordlistan för de gemensamma tjänsterna inom social-, hälsovårds- samt arbets- och näringsgrenarna. I terminologiarbetet deltog också Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd.

Syftet med terminologiarbetet var att med ministeriernas samarbete i åtanke harmonisera och beskriva begreppen för centrala tjänster och att definiera begreppen så att de kan användas till exempel vid lagberedning. Ordlistan innehåller 34 begrepp med finska termer och begreppsbeskrivningar. Förutom för tjänster innehåller ordlistan också begrepp för planer och personer.

Ordlistan finns på Terminologicentralens webbsida:

Andra ordlistor inom social- och hälsovård

I webbtjänsten Sote-sanastot publiceras sådana ordlistor som kan behövas inom social- och hälsovårdens informationshantering.

Arbetet med Sote-ordlistan började under Sipiläs regering i samband med landskaps- och vårdreformen. Arbetet med ordlistan och reformen fortsätter under Marins regering.

Ytterligare information

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 278, [email protected]
Ritva Partinen, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 330, [email protected]

Tillbaka till toppen