Hoppa till innehåll

Extra tid för den parlamentariska grupp som utvärderar Rundradions uppgift och finansiering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 13.20 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 8.25
Pressmeddelande
Lapsi ja vanhempi katsovat televisiota sohvalla kotonaan. Ikkunasta näkyy puita.
Ett barn och en förälder tittar på TV. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderar Rundradion Ab:s allmännyttiga uppdrag och finansiering har beviljats förlängning av sin mandatperiod till utgången av juni 2024.

Regeringen tillsatte den 12 oktober 2023 en parlamentarisk arbetsgrupp i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. Arbetsgruppens mandatperiod skulle löpa ut den 31 maj 2024. Mandatperioden förlängs dock med en månad till den 30 juni 2024.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska se över finansieringen av Rundradion, förhållandet till kommersiella medier och behoven av ändring av lagen om Rundradion. Arbetsgruppen har dessutom för avsikt att noggrant avgränsa Rundradions uppgifter.  Arbetsgruppen ska bereda ett betänkande som i enlighet med regeringsprogrammet ska vara klart före utgången av riksdagens vårsession 2024.

Till den parlamentariska arbetsgruppen hör företrädare för varje riksdagsparti. Riksdagsledamot Matias Marttinen (saml) är arbetsgruppens ordförande.

Bestämmelser om Rundradions verksamhet och allmännyttiga uppgift finns i rundradiolagen. För tillsynen över Rundradion och fullgörandet av uppgiften svarar förvaltningsrådet, som består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier.

Enligt vedertagen praxis har beredningen av ändringar som gäller Rundradions uppgifter, finansiering och tillsyn gjorts parlamentariskt, det vill säga så att varje riksdagsparti deltar i beredningen.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör [email protected], tfn 0295 342 532

Nyckeln till tillväxt