Hoppa till innehåll

Finland väljer tills vidare ingen modell för en gemensam informationstjänst för drönares luftrum

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 12.25 | Publicerad på svenska 28.5.2024 kl. 13.12
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Transport- och kommunikationsverket Traficom publicerade den 27 maj 2024 en utredning om utvecklingen på drönarmarknaden och behovet av att inrätta U-space-luftrum. I Finland finns det för tillfället inga U-space-luftrum. Kommunikationsministeriet fastställde utifrån utredningen att man i Finland tills vidare inte väljer någon modell för en gemensam informationstjänst för U-space-luftrum.

Med U-space avses ett luftrum där både obemannade luftfartyg, alltså drönare, och bemannade flygplan kan flyga säkrare. Bestämmelser som gör det möjligt för Transport- och kommunikationsverket Traficom att inrätta U-space-luftrum trädde i kraft i februari 2023.

U-space-luftrum blir aktuella när det inom ett område uppstår ett behov av ett stort antal drönaroperationer eller om det i övrigt är svårt att samordna obemannad och bemannad luftfart. Om U-space-luftrum inrättas, krävs det en gemensam informationstjänst (Common Information Service, CIS). Informationstjänsten kan vara antingen centraliserad eller decentraliserad.

Vilken modell som är den bästa för att ordna informationstjänsten beror på var och för vilket ändamål U-space-luftrummen inrättas. Eftersom det inte anses vara nödvändigt att inrätta U-space luftrum i Finland inom en nära framtid, väljs tillsvidare ingen modell för en gemensam informationstjänst. Ministeriet följer utvecklingen på drönarmarknaden.

Drönaraffärsverksamhet kan utvecklas med nuvarande luftrumsstrukturer

Transport- och kommunikationsverket Traficom inledde 2023 på uppdrag av kommunikationsministeriet en utredning för att undersöka framtidsutsikterna inom drönarmarknaden och bedöma behovet av U-space-luftrum och en modell för en gemensam informationstjänst.

Enligt utredningen finns det inget behov av att inrätta U-space-luftrum inom den närmaste framtiden. Drönarmarknaden är relativt liten i Finland, regleringen av branschen vidareutvecklas och kostnaderna för att inleda verksamhet är tämligen höga. Det råder stor osäkerhet kring hur branschen kommer att utvecklas med tanke på teknologin och affärsverksamheten. Det är redan nu möjligt att pröva och utveckla affärsverksamhet med existerande luftrumsstrukturer.

Enligt utredningen är det möjligt att i en nära framtid samla erfarenheter om U-space-luftrum genom att gestalta olika praktiska fall där dessa använts och utnyttja existerande luftrumslösningar. Det har inte inrättats några U-space-luftrum i något av de andra EU-länderna heller, så det finns knappt någon erfarenhet av bästa praxis.

Vilken modell som i framtiden är den bästa för en gemensam informationstjänst beror på hur drönarmarknaden utvecklas

Det bästa sättet att tillhandahålla en gemensam informationstjänst för U-space-luftrum beror på hur brett och i vilka miljöer U-space-luftrummen inrättas i Finland. Om den gemensamma informationstjänsten tillhandahålls centraliserat, agerar leverantören av informationstjänsten med ensamrätt i ett eller flera U-space-luftrum. Om tjänsten tillhandahålls decentraliserat, ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom för att göra uppgifterna tillgängliga. Transport- och kommunikationsverket kan också köpa tjänsten av en utomstående tjänsteleverantör. 

Enligt utredningen är en decentraliserad modell för en gemensam informationstjänst lämplig om det endast finns ett fåtal U-space-luftrum eller om de inrättats i ett oövervakat luftrum. En centraliserad modell vore lämplig om en stor del av flyginformationsregionerna i Finland täcktes av U-space-luftrummen och de första behoven av U-space- luftrum uppstod i övervakat luftrum. 

På kort sikt kan pilotförsök med U-space-luftrum också genomföras med hjälp av en lättare version av den decentraliserade modellen för en gemensam informationstjänst. På så sätt är det möjligt att samla in information om säker samordning av olika luftfartsformer och om affärsverksamhetens lönsamhet.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet följer utvecklingen på drönarmarknaden. En modell med en gemensam informationstjänst går att välja senare, om det enligt bedömningar finns behov av att inrätta U-space-luftrum.

Mer information:

Iida Huhtanen, regeringsråd, tfn 0295 342 613, [email protected]