Hoppa till innehåll

Klockan ställs om till sommartid söndagen den 31 mars

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2024 13.00 | Publicerad på svenska 26.3.2024 kl. 16.42
Pressmeddelande
.
Bild: LVM

Vintern (normaltid) är slut och vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs fram en timme söndagen den 31 mars 2024 klockan 3.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken. Klockan ställs alltid om den sista söndagen i mars och oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

Slopandet av tidsomställningen skjuts fram

Europeiska kommissionen lade 2018 fram ett förslag om att EU-länderna skulle avstå från att ställa om klockan två gånger per år. Kommissionens ursprungliga tidsplan har emellertid inte hållit.

Europaparlamentet röstade våren 2019 för att EU ska frångå tidsomställningen och föreslog att klockan skulle ställas om för sista gången 2021. Förslaget väntar fortfarande på behandling i Europeiska unionens råd. Rådet och parlamentet ska fatta ett gemensamt beslut i frågan. Behandlingen av ärendet i rådet har tills vidare avstannat.

Mer information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, maria.rautavirta(a)gov.fi