Att avskaffa omställningen av klockan

LVM070:00/2018 Projekt

Europeiska kommissionen föreslår att 2019 ska var det sista året klockorna flyttas till sommar- och vintertid. Enligt kommissionens förslag ska den tidsomställning som görs två gånger per år slopas i hela Europeiska unionen.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Växlingen sker alltid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM070:00/2018

Ärendenummer LVM/443/04/2018 , VN/11870/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 26.1.2018 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 26.1.2018

Mål och resultat

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna själva ska få välja om de vill ha sommartid eller vintertid året runt. Efter detta kan de inte längre ställa om klockorna enligt årstid. EU-staterna ska dock precis som hittills själva få välja vilken tidszon de vill höra till.

Sammandrag

Europeiska kommissionen föreslår att 2019 ska var det sista året klockorna flyttas till sommar- och vintertid. Enligt kommissionens förslag ska den tidsomställning som görs två gånger per år slopas i hela Europeiska unionen.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Växlingen sker alltid den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober.

Utgångspunkter

I Finland är slopandet av tidsomställningen föremål för ett medborgarinitiativ som lämnades till riksdagen våren 2017. Efter detta sände tidigare kommunikationsminister Anne Berner den 15 november 2017 ett brev om sommartiden till EU-kommissionären Violeta Bulc. Brevet innehöll en redogörelse för situationen i Finland och en förfrågan om vad kommissionen har för planer för sommartiden. På initiativ av Finland har frågan varit aktivt framme även i Europeiska rådet.

Ytterligare uppgifter