Hoppa till innehåll

Minister Ranne: Det förändrade säkerhetsläget ska beaktas vid utvecklingen av EU:s transportsystem

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2024 11.25 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 15.26
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo/Statsrådets kansli)

EU:s transportministrar samlas för ett informellt möte i Bryssel den 3-4 april på inbjudan av det belgiska ordförandeskapet. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Lulu Ranne. Inga beslut ska fattas vid det informella ministermötet.

De viktigaste mötesfrågorna för Finland är resiliensen hos och spårtrafiken på de europeiska transportnäten.

– Det europeiska transportnätet måste vara säkert, fungerande och hållbart, inte bara under fredstid utan också under undantagsförhållanden. Transportinfrastrukturen ska stärka den övergripande säkerheten, försörjningsberedskapen och den militära rörligheten i Europa, konstaterar minister Ranne.

I utvecklingen av de europeiska transportnäten har TEN-T-förordningen och CEF-finansieringen spelat en viktig roll. Finland har beviljats CEF-finansiering för militär rörlighet till exempel avseende elektrifieringen av banförbindelsen Torneå-Haparanda.

– Finlands 1300 km långa gräns mot Ryssland är också Natos och EU:s yttre gräns. Denna östgräns är nu stängd och Finland söker lösningar för att förhindra den instrumentaliserade invandring som styrs av Ryssland. Denna långsiktiga förändring av säkerhetsläget har en betydande inverkan på de finländska trafikströmmarna och bör beaktas när EU:s trafiksystem utvecklas. Det är nödvändigt att den med tanke på försörjningsberedskapen och säkerheten centrala trafiken från Finland till väst tryggas och därtill anvisas EU-finansiering, konstaterar minister Ranne.

Ytterligare information:

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 154, [email protected]