Hoppa till innehåll

Minister Ranne: En förlängning av Europaväg 16 till Finland skulle stärka kontakterna västerut

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2024 15.49 | Publicerad på svenska 31.5.2024 kl. 13.49
Pressmeddelande
Bild: LVM

Finland har för avsikt att för arbetsgruppen för vägtransporter inom ekonomiska kommissionen för Europa föreslå att Europaväg 16 ska förlängas till Finland. Arbetsgruppen för vägtransporter ska sammanträda hösten 2024.

För närvarande går Europaväg 16, dvs. E16, från Nordirland via Skottland och Norge till Gävle i Sverige. Finland har för avsikt att föreslå att vägen ska förlängas till Finland. I Finland skulle väg E16 bestå av riksväg 12 mellan Raumo och Kouvola och riksväg 15 mellan Kouvola och Mussalö i Kotka. I Tammerfors skulle E16 bildas av ringvägen. Finlands andel av väg E16 skulle vara cirka 400 kilometer. I och med ändringarna skulle vägarna utöver den egna nationella numreringen anges med en ny E16-numrering.

– Kommunikationsministeriet ser till helheten och hela landets intressen. Finlands transportnät måste i högre grad integreras i det västerländska trafiksystemet med beaktande av säkerheten, ekonomin och försörjningsberedskapen, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

– Vi föreslår att väg E16 ska fortsätta på Finlands sida. Ändringen skulle ytterligare intensifiera samarbetet mellan Finland och Sverige, stärka hamnarnas roll och framhäva vikten av trafiken i öst-västlig riktning inom Finland, fortsätter minister Ranne.

Europavägarna förenar de europeiska staterna och hör till det gränsöverskridande internationella europavägnätet. Europavägarna definieras i den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik. De ändringar som föreslås i överenskommelsen ska behandlas i arbetsgruppen för vägtransporter inom ekonomiska kommissionen för Europa. 

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppen för vägtransporter inom ekonomiska kommissionen för Europa ska sammanträda hösten 2024.

Ytterligare information:

förfrågningar om intervjuer med ministern:
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]