Hoppa till innehåll

Bybutikerna får nästan 1,25 miljoner euro i stöd 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2024 15.40
Pressmeddelande

Stöd för bybutiker har beviljats i alla landskap utom Åland. Stödet stärker landsbygdens livskraft och förbättrar tillgången till tjänster.

Livsmedelsverket har beviljat 129 bybutiker och en butiksbil finansiellt stöd. Den föregående utlysningen av stöd för dagligvarubutiker på landsbygden ordnades 2023. På grund av nedskärningar i anslagen begränsades stödområdet i denna utlysning till glesbygden, kärnlandsbygden och skärgårdsområden med dålig tillgänglighet.

Det beviljades cirka 9 700 euro stöd per bybutik. Bybutiker med butiksbilstjänster får cirka 13 000 euro i stöd. Sammanlagt utdelades 1,25 miljoner euro i stöd för perioden  1.7.2024–30.6.2025. Genom stödet vill ministeriet trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel möjlighet att ta ut kontanter, posttjänster, bränsledistribution och apotekstjänster.

”Det gläder mig att vi fortsättningsvis kan stödja bybutikernas viktiga verksamhet”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

”Förhoppningen är att alla bybutiker som finns idag och de tjänster de erbjuder även i framtiden ska utgöra en del av finländarnas vardag och närservice. Det lönar sig att så ofta som möjligt använda bybutikerna för sina dagliga uppköp. På landsbygden erbjuder de många tjänster som är nödvändiga för en fungerande vardag. Stödet för bybutiker kan i bästa fall också uppmuntra nya företagare att fortsätta denna uppgift, som är så viktig för landsbygdens livskraft”, säger Essayah.

Mer information:
Marjo Anttoora, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 5700334, [email protected]
Auli Sihvola, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 442, [email protected]
Livsmedelsverket ger mer information om stödet för bybutiker:
Tommi Alanko, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 029 5204 120, [email protected]