Hoppa till innehåll

Byggande av idrottsanläggningar understöds med 25,3 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 11.17
Pressmeddelande

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat sammanlagt 25 256 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöden har i synnerhet riktats till idrottsanläggningar för grundläggande motion, såsom idrottshallar och bollhallar.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 14 256 430 euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 1 200 000 euro. Sammanlagt 18 projekt beviljades understöd. Regionförvaltningsverken anvisades 10 999 570 euro för att fördelas vidare till sådana projekt som regionförvaltningsverken fattar beslut om och vars kostnadskalkyl uppgår till högst 1 200 000 euro. 

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta.

Understöd beviljas projekt som genomförs på olika håll i Finland. Största delen av de projekt som understöds är kommunägda idrottshallar och bollhallar, idrottsplaner utomhus eller simhallar. Nationellt sett viktiga projekt som i år beviljas understöd är den fortsatta finansieringen av träningscentret för simning i Kuortane, som är avsett för att inleda projektet, samt efterfinansieringen av Helsingfors Olympiastadion, som betalas i enlighet med riksdagens beslut. 

Minister Sandra Bergqvist hoppas att de understöd som regionförvaltningsverken beviljar särskilt riktas till projekt som uppmuntrar barn och unga att röra på sig. Ministern anser också att det är viktigt att kommunerna överväger hur de bäst kan betjäna olika slags motions- och idrottsutövare på ett jämlikt sätt och hur man i projekten bereder sig på de konsekvenser som följer av förändringarna i befolkningens åldersstruktur.

- Idrott och motion spelar en stor roll när det gäller att upprätthålla konditionen hos människor i alla åldrar. Understöden för byggande av idrottsanläggningar har också en stor kommunal- och regionalpolitisk betydelse, konstaterar minister Bergqvist. 

Utlysning och beviljade understöd

Mer information: Mikko Helasvuo, byggnadsråd, tfn 0295 330 422