Hoppa till innehåll

Miljöministeriet beviljar 2,58 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 11.07
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,58 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning till miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen och för miljövårdsprojekt.

Understöd beviljas till 46 sammanslutningar. De största understöden får Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Natur och Miljö rf, Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry och Vuokralaiset VKL ry.

Det belopp som i statsbudgeten för 2024 har reserverats för understöd till organisationer och miljövård är lägre än i fjol, då det var 3,32 miljoner euro. Ändringen föranleds av det anslag som riksdagen lade till under momentet år 2023 och som riktades till de angivna organisationerna och ändamålen. Sammanlagt har det reserverats ett anslag på 2 575 000 euro för understöden. I anslaget ingår det belopp på 385 000 euro som riksdagen lade till i samband med utskottsbehandlingen. Av det belopp som riksdagen lagt till har finansutskottet anvisat 235 000 euro till Håll Skärgården Ren rf och 150 000 euro till Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry för miljöarbeten.

Utöver det anslag som reserverats för innevarande år kommer man i samband med fördelningen av understöd även att omfördela de understöd som inte använts 2022–2023 och som har återbetalats till miljöministeriet. Dessa understöd omfördelas till de organisationer som beviljades understöd 2022 och 2023. Det anslag som står till förfogande 2024 är således sammanlagt 2,68 miljoner euro.

Det anslag som beviljas under momentet ”Understöd till organisationer och miljövård” inom miljöministeriets förvaltningsområde används för att stödja riksomfattande naturskyddsorganisationer, miljöorganisationer, organisationer inom bostads- och byggbranschen, projekt för miljöfostran och miljöupplysning, bekämpning av miljöskador samt verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Mer information

Tiina Kotonen-Pekkanen
Utvecklingschef
tfn 0295 250 087
[email protected]