Hoppa till innehåll

Henriksson: Viktiga tilläggssatsningar på undervisningen i modersmål och litteratur samt matematik

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.04
Pressmeddelande

Minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen utökas med tre årsveckotimmar utan att utvidga läroplanen. Målet är att höja finländarnas inlärningsresultat och utbildningsnivå samt att stärka kunskaperna i grundläggande färdigheter så att var och en får tillräckliga grundläggande kunskaper i grundskolan. Regeringen utfärdade på torsdagen de förordningsändringar som gäller detta.

I årskurs 1–2 utökas undervisningen i både modersmål och litteratur samt matematik med en årsveckotimme, och i årskurs 3–6 utökas undervisningen i modersmål med en årsveckotimme. Undervisningen i årskurserna 1–6 ökar således med sammanlagt tre årsveckotimmar. Timökningarna får genomföras genom lokala beslut.

Bakom det ökade timantalet ligger den nedgång i kunskapsnivån hos elever inom den grundläggande utbildningen som observerats i nationella och internationella undersökningar av inlärningsresultat. Antalet elever med svaga kunskaper har ökat klart vad gäller läsfärdighet, matematik och naturvetenskap. 

- Detta är en av de viktigaste satsningarna på den grundläggande utbildningen under denna regeringsperiod. Genom att öka antalet årsveckotimmar ger vi eleverna mer tid för övning och lärarna arbetsro. Vi måste se till att alla unga har tillräckliga grundläggande färdigheter, det vill säga lär sig läsa, skriva och räkna, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Tillägget på tre årsveckotimmar i årskurs 1–6 ökar kommunernas kostnader i form av löner. De totala kostnaderna för ändringen uppgår till sammanlagt 20,6 miljoner euro. Till följd av ändringen har det till planen för de offentliga finanserna 2025–2028 anvisats 8 583 000 euro för 2025, vilket motsvarar 5/12 av de totala kostnaderna för ändringen, samt 20 600 000 euro från och med 2026.

Ändringen av förordningen har varit ute på remiss. Under beredningen ordnade ministeriet separata diskussionsmöten med Finlands Kommunförbund och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt med de utbildningsanordnare som fått en särskild utbildningsuppgift och vars timfördelning har ändrats i enlighet med 10 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 augusti 2025.

Mer information: Anne-Marie Brisson, regeringsråd, tfn 0295 330 079

Timfördelningen i grundläggande utbildning för läropliktiga (pdf)

Allmänbildande utbildning Orpos regeringsprogram Utbildning