Hoppa till innehåll

Undervisningsministern utreder kostnaderna inom andra stadiet: ”Ingen ska vara tvungen att avbryta sin skolgång”

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2017 12.08 | Publicerad på svenska 4.9.2017 kl. 12.46
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen är bekymrad över de ökade kostnaderna inom andra stadiets studier. Ministern har get Utbildningsstyrelsen i uppgift att göra en utredning över de kostnader som föranleds av studier på andra stadiet och som faller på studeranden och deras familjer.

- Det finländska utbildningssystemets hörnsten är jämlikhet i fråga om möjligheter: alla bör, oberoende av familjebakgrund, ha en möjlighet till utbildning. Kostnaderna får inte för en enda ung person vara ett hinder för studierna, ingen ska vara tvungen att avbryta sin skolgång, säger minister Sanni Grahn-Laasonen.

I utredningen bör man bl.a. beakta de kostnader som den studerande lägger ut för läromedel, arbetsmaterial och nationella prov inom gymnasiet och yrkesutbildningen. I utredningen bör man också granska hur kostnaderna har förändrats samt uppskatta hur de kommer att utvecklas i framtiden t.ex. då man tar i bruk digitala material.

I utredningsarbetet uppskattar man antalet studerande som befinner sig i en situation där kostander inom andra stadiets utbildning är eller håller på att bli ett hinder för utbildningen. Man går också igenom de stödsystem genom vilka den studerande för tillfället har möjlighet att för hjälp ifall det föreligger risk för att utbildningskostnaderna blir ett hinder för utbildningen.

- På basis av utredningen kan vi uppskatta behovet av nya allokerade åtgärder med vilka vi kan förhindra avbrutna studier på grund av för höga kostnader. Inte en enda ung person får lämna en yrkesutbildning eller gymnasiet på grund av sin egen eller familjens medellöshet, betonar ministern.


Utredningen ska vara färdig senast den 15 januari 2018.

Ytterligare information:

- direktör Olli-Pekka Heinonen, UBS, tfn 0295 331 600
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, UKM, tfn 045 1296812

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning