Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Priset för ungdomsarbete till Setas ungdomsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet 15.1.2020 10.15
Pressmeddelande
Bild: Allianssi

Årets pris för ungdomsarbete gick till Setas ungdomsarbete. Priset överräcktes av minister Hanna Kosunen den 15 januari under de riksomfattande dagarna för fostran och ungdomsarbete i Tammerfors. Prissumman är 20 000 euro.

I prismotiveringen konstateras att Seta har arbetat aktivt för unga i drygt tio års tid, och att situationen för unga som tillhör sexuella eller könsminoriteter har förändrats drastiskt under denna tidsrymd. Kunnandet bland dem som arbetar med unga har ökat avsevärt, och beaktandet av regnbågsunga har blivit en del av vardagen.

Unga som tillhör sexuella och könsminoriteter tillhör är ändå fortfarande i många avseenden en av de mest sårbara grupperna i vårt samhälle. De är till exempel mer benägna att ha mentala problem och självdestruktivitet än andra ungdomar. I Ungdomsforskningsnätverkets Ungdomsbarometer ingick en  separat undersökning som riktade sig till unga som varken arbetar eller studerar. För att nå ut till dem använde man sig av uppsökande ungdomsarbetare. Av resultatet framgick att unga som tillhör en köns- eller sexuell minoritet är klart mindre nöjda med livet än andra unga.

”Att jobba för unga som tillhör sexuella och könsminoriteter är ett krävande arbete, för det har alltid funnits och finns fortfarande sådana som vill omintetgöra eller förhindra detta slags arbete. Det behövs fortfarande mycket mer för att varje ung människa ska kunna känna sig accepterad just sådan hen är”, sade minister Hanna Kosonen.

”Seta har gjort en banbrytande insats för att utveckla ungdomsarbetet så att det beaktar sexuella och könsminoriteter#, fortsätter Kosunen.

Inom Seta har de unga själva mycket aktivt varit med om både planeringsskedet och verksamheten. De har själva planerat och genomfört verksamhet både i Finland och på internationella arenor. Inom ungdomsarbetet har Seta samarbetat på bred front med såväl kommuner och föreningar som med ungdomsgrupper, och tillfört sitt eget kunnande som andra kunnat dra nytta av i sitt jämlikhetsarbete. Genom sitt konstruktiva exempel har föreningen varit en förebild både för dem som arbetar professionellt med unga och för dem som ställer upp frivilligt.

Seta gör ett väldigt värdefullt arbete för de regnbågsungas rättigheter och välbefinnande, och vi behöver mera sådant. Att Seta tilldelades priset för det ungdomsarbete föreningen gör är ett uttryck för viljan att sporra varenda en av oss att arbeta för ett gott och jämlikt Finland för alla unga.

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut priset sedan 2002. Vartannat år delas det ut till en person som arbetat för unga och vartannat år till en allmännyttig förening som gjort det. Beslutet om vem som skulle bli årets pristagare fattades av  minister Hanna Kosonen efter att hon hade hört prisjuryn. I juryn ingick utöver företrädare för takorganisationen på ungdomsområdet också företrädare för Ungdomsforskningssällskapet och Kommunförbundet samt för ansvarsområdet för ungdomsarbete och ungdomspolitik vid undervisnings- och kulturministeriet.  

Mer information: direktör Henni Axelin (UKM), tfn 02953 30205

Hanna Kosonen Unga
Tillbaka till toppen