Hoppa till innehåll

Ställningen och strukturen för högskolecentrumen utreds – i fokus även pilotprojektet med högskolecentrum i Nyslott och Kymmenedalen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2023 14.30 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 16.09
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet stöder arbetet med att utreda verksamheten och strukturen för de högskolecentrum som samordnas av yrkeshögskolorna. Samtidigt utreds förutsättningarna för att inleda ett pilotprojekt med högskolecentrum i Nyslott och Kymmenedalen. Utredningen genomförs av Sydöstra Finlands yrkeshögskola.

I regionstäderna, med vilka man i utredningen av Sydöstra Finlands yrkeshögskola avser städer eller regioner utan universitetscampus eller universitetscentrum, har man identifierat behovet av att utvidga utbudet av högskoleutbildning och samtidigt förbättra FoUI-verksamhetens regionala genomslag genom samarbete mellan högskoleaktörerna. Sydöstra Finlands yrkeshögskola utreder om den nya slags samarbetsmodellen med högskolecentrum kan tillgodose detta behov.

Högskolecentrumet ska vara en funktionell helhet som samordnas av en yrkeshögskola i regionen, som verkar i yrkeshögskolans lokaler och arbetsgemenskap, som kompletterar yrkeshögskolans verksamhet och som består av personal från olika universitet. Högskolecentrumet erbjuder regionen kompetens på yrkeshögskole- och universitetsnivå och samlar ihop personalen från högskolorna så att även undervisningsutbudet blir mer mångsidigt. Det gemensamma arrangemanget förbättrar samanvändningen av forskningsinfrastrukturerna och tillgodoser näringslivets behov. Högskolecentrumen placeras i regionstäder som saknar universitetscampus eller universitetscentrum.

– Högskolecentrumet är ett innovativt initiativ för att lyfta utbildnings- och forskningssamarbetet mellan olika aktörer till en ny nivå. Det kan stärka högskoleutbildningens regionala tillgänglighet och stödja regionernas livskraft. Det här är en verksamhet som jag gärna stöder, konstaterar forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Sydöstra Finlands yrkeshögskola lämnar sin utredning om högskolecentrumets struktur och innehåll till undervisnings- och kulturministeriet före utgången av 2023. Ministeriet bedömer utifrån utredningen förutsättningarna för att inleda ett pilotprojekt med högskolecentrum i Nyslott och Kymmenedalen. För att uppfylla villkoren för pilotprojektet är det viktigt att bland annat identifiera de aktörer inom universitets- och/eller forskningsinstituten som är beredda att delta i högskolecentrumets verksamhet.

Mer information:

  • Klaara Tapper, specialmedarbetare, tfn  0295 330 055
  • Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 0309
  • Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 0223