Hoppa till innehåll

Statens konstverkskommission tillsatt för mandatperioden 2023–2025

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 14.21 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 15.25
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt statens konstverkskommission för mandatperioden 2023–2025. Till ordförande för kommissionen utnämndes Riitta Ojanperä, chef för samlingsförvaltningen vid Nationalgalleriet. Kommissionen består av en ordförande och sju övriga medlemmar. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter.

Till övriga medlemmar utnämndes foto- och videokonstnären Marja Helander, kundchefen och arkitekten Jari Auer, formgivaren och designchefen Kirsti Saarikorpi, konstgrafikern Ari Pelkonen, konstexperten Mika Savela, bildkonstnären Pirjetta Brander samt bildkonstnären och konstmålaren Heli Hiltunen.

Statens konstverkskommissions huvudsakliga uppgift är att besluta om anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling och att genomföra anskaffningar av verk genom att ordna tävlingar samt genom att beställa och köpa verk. Kommissionen beslutar också om placering av förvärvade verk och sköter övriga uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet ger. Skötseln av statens konstverkskommissions samling hör till Nationalgalleriets uppgifter.

Mer information: Mari Karikoski, kulturråd, tfn 0295 330 209

På andra webbplatser

Statens konstverkskommission

Kultur Petri Honkonen