Hoppa till innehåll

Begränsningarna av öppettiderna vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge slopas från och med måndag

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 13.59
Pressmeddelande 90/2021

I enlighet med statsrådets beslut av den 15 juli slopas begränsningarna av öppettiderna vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge från och med den 19 juli. Det sker även ändringar i kontrollen av de inre och yttre gränserna. Enligt beslutet tillåts dessutom från och med måndagen den 26 juli 2021 inresa till Finland för personer som anländer från vilket land som helst och som kan uppvisa intyg över att de har blivit vaccinerade med en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 före ankomsten till Finland.

I enlighet med statsrådets beslut av den 15 juli slopas begränsningarna av öppettiderna vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Norge från och med den 19 juli. Med andra ord är det från och med måndag igen möjligt att passera gränsen mellan Finland och Norge dygnet runt.

På grund av spridningen av coronaviruset, dvs. utifrån en epidemiologisk bedömning, återinförs gränskontrollen vid de inre gränserna i trafiken mellan Finland och Malta och mellan Finland och Slovenien.

Utifrån en epidemiologisk bedömning ändras det nuvarande beslutet i trafiken över de yttre gränserna från och med den 19 juli 2021 så att inreserestriktionerna slopas för personer bosatta i Kanada som reser från Kanada till Finland och återinförs för personer bosatta i Israel som reser från Israel till Finland.

Från och med den 26 juli kan man komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie

Enligt statsrådets beslut av den 15 juli tillåts från och med måndagen den 26 juli 2021 inresa till Finland för personer som anländer från vilket land som helst och som kan uppvisa intyg över att de har blivit vaccinerade med en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 före ankomsten till Finland. 

Personer som reser till Finland bör beakta att ett intyg över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare också i fortsättningen är en tillåten inresegrund endast för medborgare i EU- och Schengenstaterna och personer som är bosatta i en EU- eller Schengenstat.

Dessutom är det från och med den 26 juli tillåtet för passagerare på kryssningsfartyg som anländer från en EU- eller Schengenstat att stiga i land.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]. Medborgarrådgivningstjänsten är överbelastad och det kan ta längre tid än vanligt att få svar. Resenärer rekommenderas att kontrollera gällande anvisningar för gränsövergång i första hand på Gränsbevakningsväsendets webbplats.