Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Britter som bor i Finland måste ansöka om en ny typ av uppehållsrätt – ansökningstiden börjar i oktober

Inrikesministeriet 17.9.2020 13.55
Pressmeddelande 109/2020

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU måste de brittiska medborgare som redan bor i Finland ansöka om uppehållsrätt i enlighet med utträdesavtalet i Finland. Regeringen föreslog den 17 september att en lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 oktober.

De brittiska medborgare som registrerat sin EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. På detta sätt kan det kontrolleras att de uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. I fortsättningen är det också lättare för dessa britter att i Finland och vid Schengenområdets yttre gräns visa att de har de rättigheter som följer av utträdesavtalet i Finland.

En del av de brittiska medborgarna kan sedan tidigare ha permanent EU-uppehållsrätt i Finland, om de har vistats i Finland i minst fem år. De britter som har ett intyg om permanent EU-uppehållsrätt behöver inte nödvändigtvis ansöka om den nya uppehållsrätten enligt utträdesavtalet. Ansökan rekommenderas emellertid för att det i fortsättningen ska vara så lätt som möjligt också för dessa personer att visa sin uppehållsrätt när de uträttar ärenden i Finland och vid Schengenområdets yttre gräns. Ansökan är kostnadsfri för dem.

Uppehållsrätt som avses i utträdesavtalet kan sökas hos Migrationsverket 1.10.2020–30.9.2021. Bestämmelser om behandlingsavgifter för ansökningar utfärdas inom kort, när inrikesministeriet ändrar förordningen om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer till denna del.

Uppehållsrätten enligt utträdesavtalet är livslång

Den lag som nu stadfästs gäller sammanlagt cirka 5 000 britter bosatta i Finland. Efter att ha fått uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan brittiska medborgare fortsätta att vistas i Finland också efter övergångsperioden, det vill säga efter 2020. Uppehållsrätten beviljas på livstid och den gäller endast i Finland.

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU trädde i kraft den 1 februari 2020 och är direkt tillämplig rätt i EU:s medlemsstater. Det innehåller dock bestämmelser vars verkställighet och tillämpning varje medlemsstat separat måste besluta om. Det föreskrivs nu genom lag om verkställigheten och tillämpningen av bestämmelserna om uppehållsrätt i Finland.

Om en brittisk medborgare flyttar till Finland först efter övergångsperioden, alltså efter 2020, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt som andra som anländer från länder utanför EU. De vanligaste grunderna för uppehållstillstånd är arbete, studier och familjeband.

Ytterligare information:

Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected]

Tillbaka till toppen