Hoppa till innehåll

Den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka inleder sin verksamhet den 1 januari

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.44
Pressmeddelande 165/2020
Europeiska unionens flagga.

Från och med den 1 januari 2021 inrättas en operativ permanent styrka för den europeiska gräns- och kustbevakningen som ställs till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) förfogande. Den permanenta styrkan ska stödja EU:s medlemsstater i kontrollen av de yttre gränserna och återsändandet av tredjelandsmedborgare. Republikens president stadfäste lagändringarna den 30 december. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Frontex sänder medlemmar av den permanenta styrkan som medlemmar av gränsförvaltningsgrupper, stödgrupper för migrationshantering och återsändandegrupper till gemensamma operationer, snabba gränsinterventioner, återvändandeinterventioner eller andra operativa åtgärder i samband med detta i medlemsstaterna eller i länder utanför EU.

Den permanenta styrkan byggs upp stegvis och i slutet av 2027 ska den bestå av sammanlagt 10 000 personer. År 2021 omfattar Finlands andel av den permanenta styrkan åtta tjänstemän som sänds ut för en längre tid (två år), 72 tjänstemän som sänds ut för en kortare tid (fyra månader) och 30 tjänstemän som reserverats för reserven för snabba insatser.

Medlemmarna av den permanenta styrkan ska bistå i mottagandet och registreringen av ansökningar

I fortsättningen kan medlemmarna av den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka vid behov bistå polisen och gränskontrollmyndigheterna i Finland när det gäller att ta emot och registrera asylansökningar.

Det har också lagts till bestämmelser i utlänningslagen. Bestämmelserna gäller diskrimineringsombudsmannens deltagande som övervakare vid återsändande med tvångsåtgärder av asylsökande som utförs av andra EU-medlemsstaters myndigheter. Det är också möjligt att vid behov begära övervakare från Frontex till Finland.

Nytt är också att personuppgifter i samband med återsändande och frivilligt återvändande i fortsättningen kan lämnas ut till Frontex.

Även medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för återsändande ingår i fortsättningen i den europeiska gräns- och kustbevakningen

Europeiska unionen antog i december 2019 en förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen, som förutsätter att även Finland uppdaterar lagstiftningen. Genom förordningen stärks Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex funktionsförmåga, stöds återsändandeverksamheten med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna samt integreras det europeiska gränsövervakningssystemet (EUROSUR) i den europeiska gräns- och kustbevakningen.

I fortsättningen kommer den europeiska gräns- och kustbevakningen inte bara att omfatta Frontex och de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för gränssäkerheten, utan också de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för återsändande.

Mer information:
Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected]