Hoppa till innehåll

EU:s inrikesministrar ska symboliskt godkänna förslag om att förlänga det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr kriget

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 8.50 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 9.39
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 13 juni. På dagordningen står bland annat en förlängning av det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr Rysslands anfallskrig, genomförandet av migrations- och asylreformen samt EU:s gemensamma krisberedskap. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.

Inrikesministrarna har för avsikt att symboliskt godkänna ett förslag om fortsatt tillfälligt skydd för ukrainare som flyr Rysslands anfallskrig. Den 11 juni lade Europeiska kommissionen fram ett förslag om att förlänga det tillfälliga skyddet till och med den 4 mars 2026. Formellt ska förslaget antas av rådet i ett senare skede.

Migrations- och asylpakten framskrider

Vid sitt möte får inrikesministrarna en lägesrapport om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik, den så kallade asyl- och migrationspakten, och kommissionen presenterar den gemensamma genomförandeplanen. Invandrings- och asylpakten, som nyligen antogs, hjälper EU att hantera den inre dimensionen av migrationen. För effektivisering av den yttre dimensionen krävs däremot nya tillvägagångssätt.

– Vi måste försöka skapa partnerskap med så många tredjeländer som möjligt. När det gäller återsändande ska också möjligheten att inrätta enheter för återsändande utanför EU bedömas. De medlemsländer som utsätts för instrumentalisering av inresa måste kunna trygga sin nationella säkerhet och EU:s gemensamma yttre gräns, konstaterar minister Rantanen.

I krissituationer förväntar sig medlemsstaterna och medborgarna kraftfulla åtgärder av EU

Under lunchen kommer ministrarna att diskutera EU:s gemensamma krisberedskap. Så gott som alla kriser i världen påverkar också EU och dess medlemsstater. I krissituationer förväntar sig medlemsstaterna och medborgarna kraftfulla åtgärder av EU. 

– Vi behöver en gemensam uppfattning om vilka hot, inklusive säkerhetshot, som är de centrala, och vår beredskap måste gälla 360 grader, det vill säga alla sorters hot. Grundprincipen är att varje medlemsstat ansvarar för sin egen beredskap och försörjningsberedskap. Åtgärderna på EU-nivå kompletterar och stärker de nationella strukturerna, säger ministern.

Vikten av befolkningsskydd har framhävts i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

I Finland har skyddsrummen varit en viktig och långsiktig investering i den övergripande säkerheten. Vi har mycket kunskap om befolkningsskydd som vi gärna delar med de andra medlemsstaterna, säger Rantanen.

Kriget i Ukraina har stärkt medlemsländernas vilja att satsa på Schengenområdet

I Schengenrådet kommer inrikesministrarna att diskutera det allmänna läget i Schengenområdet. Ministrarna har också för avsikt att godkänna en deklaration för att stärka Schengenländernas sammanhållning och ömsesidiga förtroende. Kriget i Ukraina har ytterligare stärkt medlemsländernas vilja att satsa på det gemensamma området utan inre gränser, med en stabil yttre gränssäkerhet och en hög nivå av inre säkerhet.

Gränssäkerhetslagen behandlas i riksdagen

Ministern informerar sina EU-kolleger i rådet om  regeringspropositionen med förslag till gränssäkerhetslag som för närvarande behandlas i riksdagen. Syftet med lagen är att säkerställa att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning samt att förbereda sig på allvarliga situationer som instrumentalisering av inresa kan ge upphov till.

Mer information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected]