Hoppa till innehåll

Inreserestriktionerna fortsätter till den 18 mars

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 14.15 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 15.08
Pressmeddelande 21/2021
Bild där det står corona och beslut.

Statsrådet beslutade den 18 februari att de gällande inreserestriktionerna fortsätter fram till den 18 mars 2021. Coronapandemin pågår fortfarande, och det finns ännu inte tillräckliga åtgärder att tillgå som kunde ersätta gränskontroll vid de inre gränserna. Både av denna anledning och för att förebygga spridningen av virusvarianter förlängs gränskontrollen såväl vid de inre gränserna som vid de yttre gränserna fram till den 18 mars. Inga innehållsmässiga ändringar görs i de beslut som fattades den 11 februari 2021.

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. För närvarande begränsar Finland inresan från alla andra Schengenländer förutom Island. Följande EU-medlemsländer är Schengenländer: Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Österrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland. Av länderna utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz Schengenländer.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna har avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och Thailand i fråga om invånarna i dessa länder.

Öppethållningstiderna för vissa gränsövergångsställen begränsas vid den västra gränsen i Lappland (från och med den 15 februari) och vid Finlands östra gräns (från och med den 19 februari). Genom ändringarna strävar man efter att i regel koncentrera gränsövergångstrafiken till dagtid och kväll. På detta sätt säkerställs att hälsovårdsmyndigheternas resurser vid gränsen är tillräckliga. Målet är att alla personer som passerar gränsen ska kunna hänvisas till coronatest, om de inte kan visa upp ett tillräckligt färskt negativt coronatestresultat eller ett intyg över att de har insjuknat i och tillfrisknat från coronavirussjukdomen. Begränsningarna av öppethållningstiderna gäller inte godstrafik eller sådan nödvändig persontrafik där det finns ett motiverat behov av gränsövergång utanför öppethållningstiderna.

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Se närmare begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna i inrikesministeriets pressmeddelanden 22.1 och 11.2 samt på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected].

Felaktighet i texten rättad 22.2.2021 kl.17. Ordet "vaccinationsintyg" tagits bort från meningen som börjar "Målet är att alla personer som passerar gränsen ska kunna hänvisas till coronatest"...