Hoppa till innehåll

Inrikesminister Rantanen besöker Europol och Eurojust

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 9.40
Pressmeddelande

Inrikesminister Mari Rantanen besöker EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol och EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust i Haag den 12 juni. Hon träffar båda byråernas generaldirektörer Catherine De Bolle (Europol) och Ladislav Hamran (Eurojust). Temat för besöken är bland annat bekämpning av organiserad brottslighet och den kommande kommissionens program.

I Finlands regeringsprogram betonas starkt bekämpningen av organiserad brottslighet och effektiviseringen av informationsutbytet mellan medlemsstaterna. Både Europol och Eurojust är viktiga byråer när det gäller att uppnå dessa mål. 

En av den finska regeringens viktigaste prioriteringar när det gäller att påverka EU:s strategiska agenda och den kommande kommissionens arbetsprogram är att förbättra den övergripande säkerheten i Europa och stärka EU:s inre säkerhet.

– Verksamhetsförutsättningarna hos EU-ländernas rättsliga och brottsbekämpande myndigheter och det gränsöverskridande samarbetet mellan dem måste utvecklas så att de motsvarar den avsevärt förändrade säkerhetsmiljön. Det innebär bland annat att myndigheternas tillgång till information och informationssäkerhet främjas, säger inrikesminister Rantanen. 

Europol har till uppgift att stödja och stärka EU-medlemsstaternas verksamhet och ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater samt terrorism.

Eurojust har till uppgift att främja och samordna de nationella straffrättsliga myndigheternas samarbete i förundersökningsåtgärder och åtal i frågor som gäller gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet inom Europeiska unionens område. 

Mer information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected] 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram