Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Webbinarium om inre säkerhet onsdagen den 29 september
Mänsklig säkerhet - när "detsamma för alla" inte längre räcker

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2021 9.03
Nyhet

Serien av webbinarier om säkerhet, som ordnas av inrikesministeriet, fortsätter onsdagen den 29 september kl. 13.00–16.30. Temat för det andra webbinariet i serien är Mänsklig säkerhet - när "detsamma för alla" inte längre räcker.

Webbinariet ”Mänsklig säkerhet - när "detsamma för alla" inte längre räcker” går in på säkerhetsfrågor och utvecklingen av dem i vardagen. En av slutsatserna i redogörelsen för den inre säkerheten, som godkändes i våras, var att i synnerhet säkerheten i vardagen varierar mycket mellan olika människor. Ålder, kön, ursprung, bostadsort, modersmål, socioekonomisk ställning och andra egenskaper har en stor inverkan på vår säkerhet och trygghetskänsla. Därför är det inte effektivt att förbättra säkerheten genom att erbjuda ”detsamma för alla”.

Vid webbinariet går man in på olika människors olika säkerhetsbehov och behandlar frågor och verktyg som kan användas för att bättre bemöta behoven. Webbinariet har två temaprogram som deltagarna kan byta mellan och välja de presentationer de är intresserade av. 

Anmäl dig till webbinariet senast onsdagen den 22 september. 

Serien av webbinarier om den inre säkerheten inleddes i juni. Det första webbinariet, Alla har rätt till en trygg vardag, behandlade redogörelsen för den inre säkerheten, som statsrådet godkände i maj. De webbinarier som ska ordnas på hösten går mer pragmatiskt in på målen och utvecklingsobjekten för den inre säkerheten, dock med stöd av redogörelsen och dess slutsatser. De två sista webbinarierna ordnas i oktober och december. Rubriken för webbinariet den 27 oktober är Utveckling av tjänsterna för den inre säkerheten och den 2 december Allvarliga och omfattande störningar - ett steg före.

Program onsdagen den 29 september

13.00 Webbinariet öppnas, Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman, ordförande

13.15 Kartan över utsatthet - vad berättar den för oss och hur kan den utnyttjas i säkerhetsarbetet? Sakari Kainulainen, sakkunnig, forskare, Diakoniyrkeshögskolan

13.50 Temaprogram 1
Sårbara gruppers säkerhet - vad vet vi? 
Heidi Lempiö, specialsakkunnig och Erkki Mäntymäki, sakkunnig, inrikesministeriet
Kommentar: Teemu Lehti, direktör, Nödcentralsverket

13.50 Temaprogram 2
Ny företagssäkerhet gemenskapers resiliens som en del av en hållbar ekonomi
Ilkka Kervinen, verkställande direktör, Oy Resiliency Group Ltd

14.35 Paus

14.45 Temaprogram 1
Befolkningsrelationer och säkerhet – Forssaregionens program för befolkningsrelationer
Milla Parviainen, invandringskoordinator, Samkommunen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

14.45 Temaprogram 2
Glesbygden, multilokalitet och säkerhet
Tytti Määttä, stadsdirektör, Kuhmo stad

15.35 Morgondagens brottslighet och störningar
Juha Syrjä, analyschef, Polisstyrelsen 
Kommentar: de ungas visioner om framtidens säkerhet

16.15 Sammanfattning av evenemanget och avslutande ord
Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman, ordförande

 
Tillbaka till toppen