Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ukrainska flyktingar erbjuds möjlighet att flytta från Estland till Finland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 13.51
Pressmeddelande

Estland har tagit emot ett betydande antal ukrainska flyktingar i förhållande till landets storlek, och det lokala mottagningssystemet belastas. För att avhjälpa flyktingarnas situation erbjuder Finland och Estland dem som är intresserade en möjlighet att åka med grupptransporter till Finland. Beredning av frågan har inletts på Estlands begäran och den sker i samarbete med myndigheterna i Estland och Finland.

Finland är redo att ta emot cirka 50–100 ukrainska krigsflyktingar från Estland per vecka. Avsikten är att inleda arrangemanget i januari, och det ska gälla tills vidare. Hur länge arrangemanget pågår ses över också med tanke på Finlands mottagningssystem.

De som hör till målgruppen för tillfälligt skydd har i vilket fall som helst möjlighet att flytta till det EU-land de önskar, men genom samordning med Estland kan de finländska myndigheterna bättre förbereda sig på situationen.

– Statsrådet enades redan i maj om att Finland har beredskap att hjälpa dem som flyr kriget också genom att vi tar emot personer som kommer från andra medlemsländer och som omfattas av tillfälligt skydd. Detta är en del av EU:s gemensamma åtgärder. Det är vår skyldighet att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

För de ukrainare som vill flytta från Estland till Finland samordnas transporter med buss och färja. Vardera landet svarar för de kostnader som uppkommer på landets territorium.

De praktiska förberedelserna pågår. Migrationsverket och de estniska migrationsmyndigheterna utarbetar ytterligare anvisningar, som ska vara klara i januari, till de ukrainare som är intresserade av att flytta till Finland. Tills vidare är det svårt att uppskatta deras antal.

Cirka en procent av de ukrainare som flytt till EU har kommit till Finland

Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina har orsakat Ukraina och dess medborgare stort mänskligt lidande och materiella förluster. 

– Ukrainare behöver få hjälp och skydd av andra länder också i fortsättningen. De ständiga striderna, vintern och i synnerhet Rysslands attacker mot energiinfrastrukturen försämrar levnadsförhållandena, och många ukrainare är utan elektricitet, värme eller vatten. Det kan förväntas att flyktingströmmen både inom Ukraina och till EU igen börjar öka under de närmaste månaderna, säger minister Mikkonen.

Cirka 46 000 ukrainare har sökt tillfälligt skydd i Finland, och för närvarande registreras uppskattningsvis 400–500 nya ansökningar varje vecka. Antalet ukrainare som hittills sökt tillfälligt skydd i Estland är cirka 41 000, vilket är nästan lika många som i Finland trots att Estlands befolkning är mindre. Inom hela EU har det registrerats cirka 4 miljoner ansökningar om tillfälligt skydd, varav Finlands andel är cirka en procent.

Ytterligare information:

Mari Helenius, specialsakkunnig, tfn 0295 488 214, [email protected] (anträffbar från och med kl. 14.30)
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)

 
Tillbaka till toppen