Hoppa till innehåll

12 sökande till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets energiavdelning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 14.31
Pressmeddelande

Den 1 januari 2025 ledigförklaras vid arbets- och näringsministeriet en för ministeriet gemensam tjänst som avdelningschef som är förlagd till energiavdelningen. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder.

Tjänsten har sökts av följande personer:


Bilen Sirviö, Matti
Huttunen, Riku
Juhola, Katariina 
Kotola, Sakari
Kyllönen, Martti 
Leppänen, Pekka
Paukkunen, Samu 
Räsänen, Ilkka
Tossavainen, Seppo
Vatanen, Juha
Vestama, Mikael
Virtanen, Sami-Pekka 

Arbets- och näringsministeriet är den myndighet som ansvarar för energipolitiken och samordnar den nationella beredningen av genomförandet av klimatpolitiken samt samordnar och sammanställer den långsiktiga klimatplanen. Till energiavdelningens ansvars-uppgifter hör utveckling av energimarknaden och leveranssäkerheten för energi, främjande av förnybar energi och energieffektivitet samt genomförande av utsläppshandeln och övervakning av användningen av kärnenergi.

Avdelningschefen har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten vid energiavdelningen så att dess uppgifter sköts på ett sätt som är resultatrikt och främjar samarbete. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avdelningschefen och avdelningen ansvarar för ingår i arbets- och näringsministeriets arbetsordning (826/2020). Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Ansökningstiden gick ut måndagen den 10 juni 2024 kl. 14.00. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om sådana ansökningar som lämnats in inom utsatt tid men som kommer senare via posten eller registratorskontorets servicepunkt.

Mer information:
personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, Arbets- och näringsministeriet, tel. 029 504 7988