Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsprognos: en vändning till det bättre kan förväntas mot slutet av 2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2024 10.01
Pressmeddelande
Kuvassa on graafinen esitys työllisyys- ja työttömyysasteista ikäryhmittäin ja aikasarjana.

Enligt vårens arbetsmarknadsprognos på kort sikt börjar toppen av arbetslöshetens ökning vara bakom oss. Långtidsarbetslösheten förutspås öka ännu under hela året.

Den svaga ekonomiska utvecklingen syns i att efterfrågan på arbetskraft minskar. Antalet lediga jobb är bara hälften av det antal som fanns efter coronakrisen. 

Sysselsättningsgraden förutspås sjunka i år, men tack vare den livliga invandringen kommer inte antalet sysselsatta att minska. År 2025 ökar antalet sysselsatta med 16 000 tack vare den ekonomiska utvecklingen och invandringen, och år 2026 ökar antalet sysselsatta med ytterligare 29 000.

Sysselsättningsgraden för befolkningen i arbetsför ålder (15–64-åringar) sjunker i år med 0,6 procentenheter och sysselsättningsgraden stannar på 73,0 procent. År 2025 sjunker den med ytterligare 0,1 procentenheter. År 2026 ökar sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter till 73,3 procent. 

Arbetslöshetsgraden förutspås vända uppåt med 0,5 procentenheter i år. I år förutspås arbetslöshetsgraden stanna på 7,7 procent, sjunka till 7,5 procent nästa år och till 7,1 procent 2026. 

År 2024 beräknas antalet arbetslösa arbetssökande i genomsnitt uppgå till 277 000, vilket är 17 000 fler än 2023. År 2025 förutspås antalet arbetslösa arbetssökande sjunka till 269 000 personer och 2026 till 267 000 personer.  

Antalet långtidsarbetslösa är störst i slutet av 2024, varefter långtidsarbetslösheten börjar minska långsamt. Antalet långtidsarbetslösa beräknas vara i genomsnitt 93 000 år 2024, 91 000 året därpå och 88 000 år 2026. 

Byggbranschen har fortfarande problem – industrin har klarat sig genom permitteringar

Den ekonomiska recessionen har synts mest inom byggandet, där sysselsättningen har minskat sedan början av 2023 och är nu den lägsta på 25 år. I arbetsmarknadsprognosen sjunker sysselsättningen inom byggbranschen ännu i år med nästan 15 000 sysselsatta jämfört med året innan. Mot slutet av 2025 börjar situationen förbättras och den positiva trenden fortsätter 2026. 

Inom industrin har man använt sig av många permitteringar för att anpassa sig till lågkonjunkturen och på så sätt lyckats bevara arbetsplatser. Det finns också många utvecklingstrender som stöder sysselsättningen inom industrin. Riskerna för variationer i energipriset har minskat, men de är fortfarande betydligt större än före Rysslands invasion av Ukraina. I arbetsmarknadsprognosen är sysselsättningen inom industrin 2024 endast några tusen färre än 2023. Under de kommande åren kan man redan se en liten ökning i sysselsättningen inom industrin.

Vad är en arbetsmarknadsprognos?

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt är baserad på en statistisk tidsserieanalys. I den utnyttjas Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, arbetslöshetsstatistik, nationalräkenskapernas statistik, befolkningsstatistiken samt finansministeriets ekonomiska prognos. Prognosen publiceras två gånger om året.

Arbetsmarknadsprognosen våren 2024 baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos, enligt vilken BNP-tillväxten stannar av i år, ökar igen med 1,6 procent 2025 och med 1,5 procent 2026.

Mer information:

Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 400 7352 (efterfrågan på arbetskraft, sysselsättning, befolkning)
Minna Ylikännö, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7102 (utbud av arbetskraft, befolkning)
Juho Peltonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7119 (arbetslöshet och invandring)