Hoppa till innehåll

Avtal om rörlighet för ungdomar träder i kraft i mars: finländska ungdomar kan i fortsättningen resa och arbeta i Kanada i upp till ett år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2024 13.41
Pressmeddelande

Avtalet om rörlighet för ungdomar gör det lättare för ungdomar i åldern 18–35 år att bekanta sig med det andra landet genom att resa och arbeta tillfälligt. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2024.

Finländska och kanadensiska ungdomar kan i fortsättningen ömsesidigt bekanta sig med kulturen, språket och samhället i det andra landet. Man kan vistas och arbeta i det andra landet i upp till ett år.

”Det här är en fin möjlighet för finländska och kanadensiska ungdomar och arbetsgivare. Man kan få värdefull och nyttig arbetserfarenhet från utlandet”, säger arbetsminister Arto Satonen.

Finland har för närvarande avtal om feriearbete, så kallade working holiday-avtal, med Australien (2002), Nya Zeeland (2004) och Japan (2023). Avtalet mellan Finland och Kanada är ännu mer omfattande än dessa avtal om feriearbete. Genom ett avtal om feriearbete kommer man i första hand till ett annat land för att semestra, och vistelsen kan kompletteras genom studier eller arbete. Utöver avtalet om feriearbete tillåter avtalet mellan Finland och Kanada också att man i första hand kommer för att arbeta eller delta i arbetspraktik. 

En enskild sökande kan beviljas uppehållstillstånd på basis av avtalet en gång på varje grund, dvs. sammanlagt tre gånger (avtal om feriearbete, arbete eller arbetspraktik). Varje gång kan tillstånd beviljas för högst ett år åt gången.

Uppehållstillstånd söks hos myndigheterna i mållandet

Uppehållstillstånd till Finland som grundar sig på avtalet söks hos Migrationsverket. De kanadensiska myndigheterna ansvarar för ansökan om tillstånd till Kanada som grundar sig på avtalet.

Med stöd av dessa avtal ansöker finländska ungdomar årligen om cirka tusen tillstånd för feriearbete i Australien och uppskattningsvis flera hundra tillstånd för feriearbete i Nya Zeeland. Antalet ansökningar från Australien och Nya Zeeland till Finland är däremot färre.

Avtalet mellan Finland och Kanada undertecknades i mars 2023. Statsrådet föreslog den 11 januari 2024 att republikens president godkänner avtalet och stadfäster lagen den 12 januari 2024. Därmed träder avtalet i kraft den 1 mars 2024. Om ikraftträdandet föreskrivs särskilt genom förordning av statsrådet som utfärdas senare.

Mer information:
Jarmo Tiukkanen, regeringsråd, tfn 029 504 7355