Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU:s arbets- och socialministrar diskuterar en uppföljning av det sociala toppmötet i Porto, den europeiska planeringsterminen och sysselsättning av personer med funktionsnedsättning

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 12.53
Pressmeddelande
EU-lippu

EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor träffas i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (TSTK)) i Luxemburg den 16 juni 2022. Vid rådet representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. 

Ministrarna diskuterar sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning och undanröjandet av hinder för sysselsättningen. I sitt anförande berättar arbetsminister Haatainen om programmet för arbetsförmåga i regeringsprogrammet och om Jobbkanalen som inleder sin verksamhet i sommar.

”Arbete är ett viktigt sätt att delta i samhället. Jobbkanalen är ett viktigt verktyg för att göra partiellt arbetsföras kompetens och arbetsinsats tillgänglig på arbetsmarknaden samt främja vägen in i arbetslivet för dem som har det allra svårast att få arbete. Senast den rådande bristen på arbetskraft har förhoppningsvis väckt alla arbetsgivares intresse för att våga se potential också hos de arbetssökande som det har varit för lätt att åsidosätta i tidigare rekryteringar”, säger arbetsminister Haatainen. 

Minister Haatainen deltar dessutom i en lunchdiskussion om sysselsättning av ukrainska flyktingar. Ministern betonar behovet av att se till att flyktingar som ofta är i en utsatt ställning inte utsätts för missbruk, utnyttjande eller till och med människohandel.

EU och Finland strävar efter att minska fattigdomen

Vid toppmötet om sociala frågor i Porto våren 2021 kom man överens om målen för sysselsättning, kompetens samt minskning av fattigdomen och den sociala utslagningen. Medlemsländerna har nu satt upp sina nationella mål och ministrarna diskuterar hur man skall gå vidare mot dessa mål. Finland strävar efter att minska risken för fattigdom eller social utslagning för 100 000 människor fram till 2030.

”För att minska fattigdomen krävs det samhällspolitiska beslut på flera områden och ihärdigt arbete, och här är aktörernas samarbete i en nyckelroll. Vi har inlett beredningen av handlingsplanen för att minska fattigdomen tillsammans med frivilligorganisationer”, berättar social- och hälsovårdsminister Sarkkinen. 

Ministrarna kommer också att diskutera den europeiska planeringsterminen för att samordna EU:s och dess medlemsländers ekonomiska politik, finanspolitik, sysselsättnings- och socialpolitik. Rådet ska anta de landsspecifika rekommendationerna för 2022 och synpunkter från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd om utvärderingen av de landsspecifika rekommendationerna för 2022 och genomförandet av rekommendationerna för 2019 och 2020.

För Finland rekommenderar kommissionen bland annat att reformen av den sociala tryggheten genomförs 2020–2027 så att den ökar systemets effektivitet, förbättrar incitamenten för att arbeta och stöder den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt.

De finländska ministrarna träffar också ministern för följande EU-ordförandeland Tjeckien. Minister Haatainen har också ett bilateralt möte med Danmarks arbetsminister och minister Sarkkinen med Sloveniens socialminister.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 040 450 9077
Juuli Hakulinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3651

 
Tillbaka till toppen