Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel: diskussion om den inre marknadens framtid och den europeiska industrins konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 13.46
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 23–24 maj 2024. Näringsminister Wille Rydman företräder Finland vid mötena i sammansättningen av ministrar med ansvar för forskning, innovationer och rymdfrågor den 23 maj. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland i sammansättningen av ministrar med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken den 24 maj.

Vid mötet om den inre marknaden och industripolitiken strävar man efter att godkänna slutsatser om 1) den inre marknadens framtid också med beaktande av rapporten om den inre marknaden av Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta och 2) en konkurrenskraftig europeisk industripolitik. För Finland är det viktigt att båda slutsatserna godkänns i rådet. Rådet kommer att diskutera den inre marknadens framtid utifrån slutsatserna. För Finland är en konkurrenskraftig och fungerande inre marknad kärnan för att stärka EU:s strategiska konkurrenskraft. Finland leder en grupp likasinnade länder. I samarbete med gruppen strävar Finland efter att påverka kommissionen för att främja den inre marknadens funktion.  

När det gäller rymdfrågor ska ministrarna diskutera den europeiska rymdlagen med tanke på rymdverksamhetens säkerhet, motståndskraft och hållbarhet. Syftet är också att anta slutsatser om att stärka konkurrenskraften i rymden. Samtidigt ordnas också ett gemensamt rymdråd för Europeiska rymdorganisationen ESA och konkurrenskraftsrådet. Där är ämnet också stärkandet av rymdsektorns konkurrenskraft. 

Ministrarna med ansvar för forskning och innovation ska anta det politiska samförståndet om uppdateringen av EuroHPC-förordningen som gäller det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem. De ska även anta slutsatser om utnyttjandet av forskning och om den slutliga utvärderingen av ramprogrammet Horisont 2020. Dessutom ska rådets rekommendation om ökad forskningssäkerhet antas. Ministrarna diskuterar också forsknings- och innovationsåtgärder som gäller avancerade material.

Mer information: 
Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, +358 295 047 330
Teemu Hartikainen, näringsministerns specialmedarbetare, +358 50 563 0200
Isabella Paju, specialsakkunnig, +358 295 047 437
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, samordnare för konkurrenskraftsrådet, +358 295 047 177