Hoppa till innehåll

Förordningen om understöd för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.27
Pressmeddelande
Kuvassa kolikkokasasta kasvaa vihreä puuntaimi

Statsrådet utfärdade den 30 december 2020 en förordning om understöd till företag för främjande av cirkulär ekonomi och grön tillväxt. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till utgången av 2023.

Det centrala målet i en cirkulär ekonomi är att hålla produkter, material och deras värde kvar i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. Effektiviteten och värdet ökar när material och produkter designas och tillverkas så att de blir långlivade och återanvändbara och de kan förenas med tjänster. Syftet med cirkulär ekonomi är att ändra de traditionella verksamhets- och produktionssätten och erbjuda möjligheter för sådana företag som anpassar sig till förändring och satsar på nya verksamhetssätt.

Den gröna tillväxten består till exempel av helt nya former av affärsverksamhet och kan skapa nya företag. Möjligheter till grön tillväxt finns också inom vår traditionella energi- och resursintensiva industri. När det gäller tillväxten intar företagen en nyckelposition, men möjligheterna till grön tillväxt finns inte bara inom produktionen, utan kräver också förändringar i konsumtionen. Stats-, region- och kommunförvaltningen skapar förutsättningar för grön tillväxt.

Understöd kan beviljas för sådana investeringsprojekt inom företag som i fråga om miljöskyddet går utöver Europeiska unionens normer eller som höjer nivån på miljöskyddet vid avsaknad av EU-normer. Dessutom kan understöd enligt förordningen beviljas för investeringsprojekt som gäller återvinning och återanvändning av avfall.

De projekt som understöds ska anknyta till investeringsprojekt som gäller byggande av digitala lösningar, investeringar med anknytning till industriellt byggande eller investeringsprojekt som affärsverksamhetsekosystem förutsätter. 

Understöd kan inom Fastlandsfinland beviljas företag som är registrerade i Finland. Understöden beviljas av Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

För investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi har det i statsbudgeten budgeterats 18 miljoner euro för 2020 och 17 miljoner euro för 2021. Medlen har anvisats under moment 32.20.43 (Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt).

Ytterligare information:
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103 (från och med den 4 januari 2021)