Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle jatko

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 15.30
Tiedote

Hallitus antoi 25.5.2022 asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisen voimaantulosta. Laki koskee kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea ja on erityisesti suuremmille yrityksille tarkoitettu tuki koronapandemiasta aiheutuneiden taloudellisten haittojen korvaamiseksi.

Yritys voisi saada kustannustukea, jos siihen kohdistuu pandemianhallintaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitustoimi ja yrityksen 2,3 miljoonan tukikiintiö olisi täynnä tai täyttymässä, mutta yritykselle olisi edelleen perusteltua myöntää kustannustukea. Suurin myönnettävä tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa. Yrityksen kattamattomia kiinteitä kustannuksia voitaisiin korvata 12 miljoonan enimmäismäärään saakka. Tukikausi olisi joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välinen aika. Vertailukaudet olisivat vuoden 2019 tammi-helmikuu ja joulukuu.

Tukimuoto oli käytössä vuonna 2021 ja sitä maksettiin noin 20 miljoonaa euroa. Nyt voimaan tuleva laki rajaisi tuettavien yritysten joukkoa siten, että tuki kohdistuisi vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin, kuten kustannustuen viime vaiheissakin on toimittu. 

Laki ja asetus tulevat voimaan 27.5.2022. Tuen myöntäjänä toimiva Valtiokonttori tiedottaa myöhemmin hakuajan alkamisesta ja kestosta. 

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
 

 
Tillbaka till toppen