Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Fortsatt stöd för icke täckta fasta kostnader enligt lagen om kostnadsstöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.30
Pressmeddelande

Regeringen utfärdade en förordning om ikraftträdande av ändringen av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag den 25 maj 2022. Lagen gäller stöd för icke täckta fasta kostnader och är särskilt avsett för större företag för att ersätta de ekonomiska skador som coronapandemin orsakat.

Ett företag kan få kostnadsstöd, om det är föremål för en offentligrättslig begränsning i anslutning till pandemihanteringen och om företagets stödkvot på 2,3 miljoner euro har uppnåtts eller håller på att uppnås, men det fortfarande är motiverat att bevilja företaget kostnadsstöd. Det största stödbelopp som kan beviljas är enligt förslaget 6 miljoner euro. Företagets icke täckta fasta kostnader kan ersättas upp till ett maximibelopp på 12 miljoner euro. Stödperioden är tiden mellan december 2021 och februari 2022. Jämförelseperioderna är januari–februari och december 2019.

Stödformen var i bruk 2021 och 20 miljoner euro betalades ut. Den lag som nu träder i kraft begränsar antalet företag som stöds så att stödet endast riktas till sådana hinder eller begränsningar för affärsverksamheten som beror på lag eller ett föreläggande av en myndighet, på samma sätt som i de sista skedena av kostnadsstödet. 

Lagen och förordningen träder i kraft den 27 maj 2022. Statskontoret, som beviljar stödet, informerar senare om när ansökningstiden börjar och om dess längd. 

Ytterligare information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
 

 

 
Tillbaka till toppen