Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen föreslår modell med snabbare arbetskraftsutbildning för experter med tanke på tillväxtbranscherna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2017 13.30
Pressmeddelande

Att hitta högutbildade experter har kommit att utgöra en utmaning inom flera tillväxtbranscher. Regeringen föreslår en arbetskraftsutbildningsmodell som gör det möjligt att bemöta den ökande efterfrågan på arbetskraft snabbare än via den sedvanliga utbildningsvägen. I de utbildningsprogram som skräddarsys för olika tillväxtbranscher kombineras teori och praktik.

Regeringen föreslår att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras temporärt så att en person som redan tidigare avlagt en högskoleexamen ska år 2017 kunna skaffa studier som leder till en ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning. Utbildningsprogrammen bör slutföras före utgången av 2019.

Inom många tillväxtbranscher – t.ex. byggbranschen, metallindustrin och bilindustrin – har tillgången på experter med högre utbildning kommit att utgöra en utmaning i och med den ekonomiska tillväxten och ökningen av antalet arbetsplatser. Det råder brist på yrkesmänniskor som lämpar sig dels för arbetsledaruppgifter och dels för olika planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter. Uppgifterna förutsätter att personerna har yrkeshögskole- eller universitetsutbildning.

Från högskolorna utexamineras ny, kunnig arbetskraft för arbetsmarknaden, men dessutom behövs nya lösningar som gör det möjligt att bemöta den ökande efterfrågan på arbetskraft snabbare än den sedvanliga utbildningsvägen, som tar 4–7 år.

De nya utbildningsprogrammen ska skräddarsys branschvis och är avsedda för personer som redan har en lämplig examen på högre utbildningsnivå. Tidigare studier ska kunna tillgodoräknas i så stor utsträckning som möjligt för de nya studierna, så att det ska vara möjligt att avlägga en andra examen inom högst två år.

Utbildningsprogrammen planeras i samarbete med NTM-centralerna, arbetsgivarna och högskolorna. I dem förenas ett gediget teoretiskt innehåll med praktisk inlärning. På detta sätt vill man säkerställa att studerandena får jobb direkt efter att studierna är avslutade.

Lagändringen avses träda i kraft under våren 2017.

Ytterligare upplysningar:
Teija Felt, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 50 49080
Olli Sorainen, regeringsråd, ANM, tfn 029 50 48022

 
Tillbaka till toppen