Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

I juni fanns det 316 200 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.7.2021 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av juni 2021 är 316 200

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juni sammanlagt 316 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 100 700 färre än ett år tidigare, men 62 000 fler än för två år sedan i juni. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 100. Av de arbetslösa arbetssökandena var 163 500 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av juni fanns det i hela landet 47 200 permitterade, vilket är 90 400 färre var än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 34 100, vilket är 82 800 färre än i juni i fjol. Från och med maj minskade antalet permitterade på heltid med 7 100.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 112 400, vilket var 37 300 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 111 600, det vill säga 23 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 18 400 färre var än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 40 400. I januari–juni avslutades 58,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,6 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under juni månad anmäldes 79 000 nya lediga jobb, dvs. 31 300 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 145 300 lediga jobb, vilket är 52 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni deltog 104 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 600 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 121 200 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 75,8 procent, dvs. 2,9 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 220 200, vilket är 6 600 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,6 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik definieras en arbetslös som en person som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt genom företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Mer information:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118

 
Tillbaka till toppen