Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Työttömiä työnhakijoita kesäkuussa 316 200

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.7.2021 8.03
Tiedote
Työttömät työnhakijat kesäkuun 2021 lopussa 316 200

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 316 200 työtöntä työnhakijaa. Se on 100 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 62 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten kesäkuussa. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 15 100:lla. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 163 500 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna kesäkuun lopussa 47 200 henkilöä, mikä on 90 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 34 100 henkilöä, mikä on 82 800 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toukokuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 7 100:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 112 400, mikä on 37 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 111 600 eli 23 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 18 400 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa eli yhteensä 40 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-kesäkuussa 58,1 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuun aikana 79 000 eli 31 300 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 145 300 työpaikkaa, mikä on 52 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa 104 000 henkilöä, mikä on 5 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli kesäkuussa 121 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 75,8 prosenttia, mikä on 2,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 220 200, mikä oli 6 600 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,6 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Tiedote Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen muutoksista vuoden 2021 alusta: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001.html

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001.html

Lisätiedot:
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 504 7118

 
Tillbaka till toppen