Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Avtal som bidrar till hållbarhet samt konsumentmakt i den digitala världen diskuteras under konkurrens- och konsumentdagen

Arbets- och näringsministeriet 24.9.2019 13.36
Nyhet

Konkurrens- och konsumentdagen (Competition and Consumer Day) är huvudevenemanget inom konkurrens- och konsumentpolitiken under Finlands EU-ordförandeskap och kommer att samla 250 experter i Helsingfors torsdagen den 26 september. Det ena huvudtemat är för-hållandet mellan konkurrenslagstiftning och avtal som bidrar till hållbarhet och det andra konsumentmakten i det digitala Europa.

Finlands program för EU-ordförandeskapet bygger från början till slut på hållbarhetstänkandet. När det gäller välfärd, konkurrenskraft och miljö måste Europas ekonomiska tillväxt vara hållbar. EU:s konkurrenslagstiftning och konkurrenspolitik är inte fristående från denna helhet.

Ett viktigt mål för konkurrens- och konsumentdagen är att inleda diskussion om förhållandet mellan tolkningen av konkurrenslagstiftningen och avtal som bidrar till hållbarhet och huruvida tolkningen av konkurrensrätten är tillräckligt tydlig för företagen.

Det är fråga om till exempel i vilken utsträckning och om vad företag som konkurrerar sinsemellan får avtala enligt konkurrensrätten till exempel i avtal som främjar miljöfördelar.

– Syftet med diskussionen är att skapa sig en bild av hur man kan öka förutsägbar tolkning av bestämmelserna i EU:s konkurrensrätt. När det råder oklarhet kring tolkningarna är det möjligt att man inte vågar sluta sådana avtal som gynnar miljön och som också är tillåtna enligt konkurrensrätten, säger Antti Neimala, överdirektör vid arbets- och näringsministeriet.

Att stärka konsumentens ställning – en viktig prioritering i EU

Konkurrens- och konsumentdagens andra tema är att stärka konsumentens ställning och valmöjligheter i det digitala samhället. Temat är brett och behandlas bland annat utifrån konsumentskyddslagstiftningen, konsumentens egna data (MyData) samt dataekonomin.

En fungerande inre marknad, en smidig reglering och den digitala teknikens snabba utveckling skapar gynnsamma omständigheter för aktiva konsumenter. I ett samhälle som digitaliseras hjälper webbtjänsterna i bästa fall konsumenten att göra ur konsumentens synvinkel sett motiverade och hållbara val. Dessutom blir det enklare för konsumenten att byta från en tjänsteleverantör till en annan i jakten på ett bättre avtal.  

Hur kan man främja att det blir just så? Detaljerade data som företag samlar in om konsumenterna kan på webben också leda till att konsumentens val manipuleras eller att personlig prissättning av tjänster resulterar i diskriminering av vissa grupper.

Orsaken till denna diskussion är att EU lägger stor vikt vid att konsumentens ställning i förhållande till företag stärks.

– Behörigheten för EU-ländernas konsumentmyndigheter kommer inom kort att öka, påföljderna för företag som bryter mot konsumentlagstiftningen att effektiviseras och konsumenternas rättigheter på webben att öka. Under konkurrens- och konsumentdagen kommer vi att diskutera om nuläget är bra för konsumenterna och – om svaret är nej – huruvida det behövs nya åtgärder i lagstiftningen, myndighetsverksamheten, organisationerna eller någon annanstans, säger Antti Neimala.

Konkurrens- och konsumentpolitiken går hand i hand

Konkurrens- och konsumentdagen ingår i det roterande sex månader långa EU-ordförandeskapets händelsekalender. För Finland, och för arbets- och näringsministeriet som arrangerar evenemanget, är en starkare samordning av konkurrens- och konsumentpolitiken väsentlig.

– Detta främjar marknadens funktion och förbättrar konsumenternas ställning, säger Antti Neimala.

Talare under konkurrens- och konsumentdagen i Finlandiahuset den 26 september är bland annat Carles Esteva Mosso, vice ordförande i GD Konkurrens, Europeiska kommissionen, Marie-Paule Benassi, direktör med ansvar för konsumentpolitik, Europeiska kommissionen, Giorgio Monti, professor i konkurrenslagstiftning, universitetet European University Institute, Maarten Pieter Schinkel, professor i ekonomiska vetenskaper, Amsterdam universitet, Isabelle Buscke, direktör, Tysklands konsumentorganisationers centralförbund samt Hans Micklitz, professor i rättsvetenskap, universitetet European University Institute. Ett av inledningsanförandena hålls av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Mer information:
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039

Tillbaka till toppen