Hoppa till innehåll

Kommissionen godkände Finlands första stödprogram för företag i coronavirusläget

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2020 8.27 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 15.37
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen godkände den 20 april 2020 ett stödprogram, med stöd av vilket Finnvera kan bevilja borgen och lån för både driftskapital och investeringar till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av den kris som coronavirusepidemin orsakat. Det är fråga om kommissionens första beslut om statligt stöd som gäller Finlands åtgärder i coronavirusläget.

Beslutet baserar sig på det meddelande om Covid-19 som Europeiska kommissionen gav den 19 mars 2020. Det syftar till att temporärt göra EU:s regler om statligt stöd mer flexibla. Målet med flexibiliteten är att medlemsstaterna kan vidta mångsidiga åtgärder särskilt när det gäller att säkerställa tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under krisen. De temporära bestämmelserna gäller till utgången av 2020.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om samtliga åtgärder i enlighet med meddelandet. Dessutom ska kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Det statliga stödprogrammet möjliggör finansiering av företagen samt en mer flexibel prissättning och villkor

Stödprogrammet underlättar för Finnveras del genomförandet av de riktlinjer om företagsfinansiering som regeringen ställt i de finansieringar som Finnvera bestämt separat. Programmet möjliggör finansieringen av ett företag som hamnat i svårigheter till följd av coronaepidemin och en mer flexibel prissättning och villkor.

Stödprogrammet underlättar också ackumuleringen av stöd eftersom den finansiering som beviljats inom ramen för Finnveras stödprogram inte ackumuleras med understöd eller finansiering som andra myndigheter beviljat. Coronastödsprogrammet ökar inte heller företagets eller koncernens så kallade de minimis-stödkvot. Med de minimis-stöd avses så kallat stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika aktörer som beviljar stöd till ett belopp av högst 200 000 euro under en period på tre år.

Ytterligare upplysningar:
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3619
Johanna Rihto-Kekkonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 313 5197
Juuso Heinilä, affärsverksamhetsdirektör, SMF- och internationaliseringsfinansiering, Finnvera, tfn  029 460 2576