Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Lösningar i gränstvister i anslutning till kollektivavtal - enhälligt betänkande från arbetsgruppen på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.26 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 16.19
Pressmeddelande

Arbetsgruppen föreslår ny frivillig medling i gränstvister i anslutning till kollektivavtal samt preciseringar i parternas skyldighet att förbereda sig inför förlikningsförhandlingar. Målet är att bevara arbetsfreden samt förebygga och lösa konflikter på arbetsmarknaden särskilt i anslutning till kollektivavtal. Ändringsförslagen effektiviserar också förlikningsförfarandet.

Med gränstvister avses tvister där arbetsgivaren och arbetstagarsidan är oeniga om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på det arbete som arbetsgivaren låter utföra. 

Arbetsgruppen föreslår frivillig medling vid sidan av medling som baserar sig på anmälan om arbetskonflikt. Riksförlikningsmannen kan på begäran av en part eller parter inleda medling också i situationer där arbetstvisten inte medför hot om arbetskonflikt. Inledande av frivillig medling förutsätter samtycke av alla parter i arbetstvisten. Utöver gränstvister i anslutning till kollektivavtal kan medlingssystemet också användas i stor utsträckning vid medling i andra arbetstvister.

Parternas förberedelser inför medling i arbetstvister ska förbättras. Parterna ska i fortsättningen för förlikningsmannen lägga fram en utredning om föremålet för och innehållet i arbetstvisten samt sina krav innan medlingen inleds. Utredningsskyldigheten ska gälla all medling i enlighet med lagen om medling i arbetstvister. Ändringen förbättrar medlingens framskridande, eftersom parterna i arbetstvisten kommer till förhandlingarna bättre förberedda. 

Dessutom föreslås ändringar i arbetsdomstolens förfarande för hörande. Vid rättegången kan arbetsdomstolen också höra personer och föreningar som står utanför talan, om det behövs för att ärendet ska kunna utredas. Ändringen gör det till exempel möjligt att i rättegångar som gäller gränstvister i anslutning till kollektivavtal höra parterna på det sätt som krävs för att ärendet ska kunna utredas.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 29 juli 2022

Förslagen som är ute på remiss har beretts i en trepartsarbetsgrupp Arbetsgruppen var enig i sitt betänkande. Den baserar sig på den utredning om orsaker till och lösningar i gränstvister i anslutning till kollektivavtal som arbetsminister Tuula Haatainen begärde i februari 2021.

Avsikten är att propositionen överlämnas hösten 2022. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 mars 2023.

Ytterligare information:

Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Katariina Tirri, specialsakkunnig, tfn 029 504 7180

 
Tillbaka till toppen