Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Minister Lintilä uppmuntrar till ökat nordiskt samarbete inom mineralproduktion och turism

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 16.18
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Nordiska ministerrådets näringsministermöte hölls i Lilla Parlamentet i Helsingfors torsdagen den 16 september 2021. Ministrarna beslutade bland annat om ökat samarbete inom hållbar mineralproduktion och hållbar turism. Näringsminister Mika Lintilä var ordförande för mötet.

Vid mötet offentliggjordes en utredning om de nordiska ländernas kritiska råvaror, som presenterades av generaldirektören för Geologiska forskningscentralen Kimmo Tiilikainen. Näringsminister Lintilä ser positivt på sammanföringen av nordiska forskare och företag. Enligt honom främjar det nordiska samarbetet en hållbar råvaruförsörjning och mineralproduktion från såväl gruvor som cirkulära materialströmmar.

– Tillgången på råvaror är avgörande när det gäller att nå klimat- och miljömålen och en betydande konkurrensfaktor för det nordiska näringslivet. Standardisering och certifiering är frågor på internationell nivå som vi nordiska länder tillsammans kan främja, fastställde näringsminister Mika Lintilä.

20 miljoner danska kronor för samarbete inom turism

Näringsministrarna beslutade att reservera 20 miljoner danska kronor (ca 2,7 miljoner euro) för åtgärder som stöder turistnäringens hållbara utveckling och återhämtning efter coronapandemin 2021–2024. Initiativet bidrar bland annat till information till stöd för beslut som gäller mål för hållbar utveckling, till statistikföringen av turismens effekter samt till nya innovationer inom turistnäringen.

– Det är viktigt att uppmuntra debatt i Norden om turistnäringens betydelse och samarbetsmöjligheter. De nordiska ländernas beredskap och vilja att främja hållbar utveckling ger goda förutsättningar för samarbete för en hållbarare turistnäring, konstaterade näringsministern.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 012
 

 
Tillbaka till toppen