Hoppa till innehåll

Pekkarinen utsedd till ordförande för arbetsgruppen för att reformera företagsstöden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2017 13.44
Pressmeddelande

Regeringen utsåg den 2 november 2017 riksdagsledamoten Mauri Pekkarinen till ordförande för den parlamentariska arbetsgrupp som har till uppgift att reformera företagsstöden. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en färdplan för en reform av företagsstöden.

Regeringen beviljade samtidigt näringsminister Mika Lintilä avsked från uppgiften som ordförande. Lintilä hade själv begärt avsked från uppgiften som arbetsgruppens ordförande den 24 oktober 2017. Orsaken till begäran om avsked är att det eventuellt kan uppstå en situation med jäv när minister Lintilä också är den minister som ansvarar för statens ägarstyrning.

Arbetsgruppen tillsattes i september i år. Den färdplan som arbetsgruppen utarbetar ska vara en gemensamt godkänd långsiktig plan för att utveckla företagsstödsystemet i en sådan riktning att det blir tydligare, bättre främjar förnyelse och produktivitet i företagen samt blir mer kostnadseffektivt med tanke på statsfinanserna, samtidigt som målen i energi- och klimatstrategin beaktas.

Pekkarinens och arbetsgruppens mandat går ut den 28 februari 2018. Hans suppleant är riksdagsledamot Katri Kulmuni.

Ett pressmeddelande om tillsättandet av arbetsgruppen, arbetsgruppens uppgifter och medlemmar publicerades den 28 september 2017

Pressmeddelandet om tjänstemannautredningen av ANM:s företagsstöd publicerades den 5 maj 2017


Ytterligare upplysningar:
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3532 029 50 63532
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929