Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Reglering av digitala jättar, säkerhet för internetanvändare samt forsknings-, innovations- och rymdfrågor på agendan för konkurrenskraftsrådet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2021 11.33
Pressmeddelande

Vid mötet i EU:s konkurrenskraftsråd i Bryssel den 25–26 november kommer ministrarna att diskutera regleringen av de största digitala företagens verksamhet och hur säkerheten för olika användare av förmedlingstjänster på internet kan förbättras. Inom rymdsektorn diskuteras bland annat finansieringen av företag inom sektorn och hanteringen av rymdtrafiken.

I konkurrenskraftsrådet representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och näringsministerns statssekreterare Jukka Ihanus. Temat för mötet mellan ministrarna med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken är två lagstiftningsprojekt som hänför sig till aktörerna inom den digitala sektorn och om vilka båda rådet godkänner en allmän riktlinje. 

Genom lagen om digitala marknader (DMA, Digital Markets Act) ingriper man i orättvisa handelsmetoder som företag och konsumenter stöter på när de sköter sina ärenden på internetplattformarna. Regleringen riktar sig till de cirka 10–15 största företag inom EU som tillhandahåller plattformstjänster. 

”Vi understöder kommissionens förslag till lag om digitala marknader och dess mål att skapa en rättvis digital inre marknad. För Finland är det viktigt att de skyldigheter som gäller plattformsföretag är tydliga. Det gäller också att hålla fast vid förslagets mål att harmonisera EU-regleringen vid de fortsatta förhandlingarna”, säger arbetsminister Haatainen. 

Det andra digitala temat är lagen om digitala tjänster (DSA, Digital Service Act), genom vilken leverantörerna av internetbaserade mellanhandstjänster och mycket stora internetplattformar åläggs nya aktsamhetskrav. Målet är att öka användarnas säkerhet och internetplattformarnas öppenhet till exempel i fråga om vilket innehåll och vilken reklam användarna ser. Man vill öka tjänsteleverantörernas ansvar för eventuellt olagligt innehåll i tjänsterna.

Dessutom diskuterar ministrarna genomförandet av återhämtningsplanen för EU. 

Små och medelstora företag uppmuntras att delta i rymdsektorn

Konkurrenskraftsrådet fortsätter den 26 november med ett möte mellan ministrarna med ansvar för forsknings- och innovationsverksamhet samt rymdfrågor. Ministrarna diskuterar forskning och innovationer för att uppnå sektorsövergripande mål. Vid mötet antas rådets slutsatser om förvaltningen av det europeiska forskningsområdet samt rådets rekommendation om ett europeiskt forsknings- och innovationsavtal. 

På agendan för rymden står utveckling av finansieringen på lång sikt så att nya aktörer, inklusive startup-företag, bättre kommer in på den växande marknaden. 

”Rymdsektorn växer och Finland har mycket kompetens som behövs inom sektorn. Tillträde till sektorn kräver dock mer kapital än genomsnittet, och för att sporra nya företag till sektorn krävs det att den privata och offentliga finansieringen kombineras”, säger näringsminister Mika Lintilä

Främjandet av ett hållbart utnyttjande av rymden och en hållbar tillväxt ingår både i riktlinjedebatten och i slutsatserna om en rymd för alla som ska godkännas. Temana är också en fortsättning på prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. 

Vid mötet presenteras också ordförandelandet Sloveniens rapport om förvaltningen av rymdtrafiken. 

Ytterligare information:
Leila Vilhunen, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, 029 504 7120
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig (konkurrenskraftssamordnare), arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 177

 
Tillbaka till toppen