Hoppa till innehåll

Sju projekt för solcellsparker har beviljats stöd från Luxemburg för sammanlagt 27,5 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 14.58
Pressmeddelande
Solpaneler på ängen

Sju projekt för solcellsparker i Finland har beviljats sammanlagt 27,5 miljoner euro via EU:s mekanism för finansiering av förnybar energi (RENEWFM). Via mekanismen utökar Finland solkraften med hjälp av finansieringen från Luxemburg. Arrangemanget förbättrar förutsättningarna för en mångsidigare produktion av förnybar energi i Finland samtidigt som det främjar Luxemburgs nationella mål för förnybar energi.

De projekt som beviljas stöd valdes ut genom en konkurrensutsättning som ordnades av EU:s genomförandeorgan för klimat-, infrastruktur- och miljöfrågor CINEA. Finansieringsavtalen för sex av projekten undertecknades i slutet av maj. Ett av avtalen undertecknades redan i mars. 

Finansiering beviljas till följande projekt i Finland:

  • Niittyneva Solar Park i Nivala (837 000 euro): Solkraftverket med 8 MWp väntas inleda elproduktionen i februari 2025. Dess energiproduktion uppskattas uppgå till cirka 7,2 GWh MWh per år. 
  • Ohrasuo Solar Park i Nyslott (990 000 euro): Solkraftverket med 7,8 MWp väntas vara verksamt i april 2025.  Solcellsparkens årsproduktion ska uppgå till cirka 7,2 GWh.
  • Koirivaara Solar Park i Tohmajärvi (5,2 miljoner euro) Solkraftverket med 30 MWp ska inleda elproduktionen i januari 2026. Produktionen uppskattas uppgå till 27,2 GWh per år. 
  • Honkisaarenneva PV Solar Park i Kuortane (4,1 miljoner euro): Solkraftverket med 33 MWp är beläget på torvmosse och utnyttjar den nyaste solpanelsteknologin. Produktionen uppskattas uppgå till 30 GWh per år.
  • Solkraftverket Kuortane Solar (9,9 miljoner euro): Solkraftverket med 74 MWp är beläget i Leppälänkylä i samma område som torvutvinningen. Produktionen uppskattas uppgå till 67,6 GWh per år. 
  • Pöytyä Solar (4 miljoner euro): 40,2 MWp solkraftverk kommer till största del att byggas på ett 58,5 hektar stort jordbruksområde. Kraftverkets årsproduktion förväntas vara 40,16 GWh.
  • Redan tidigare i mars 2024 undertecknade CINEA ett finansieringsavtal med Oulun Seudun Sähkö Oy:s solcellsparksprojekt i Utajärvi (20MWp), som fick 2,3 miljoner euro i stöd. Den planerade solcellsparkens årliga energiproduktion är 20 GWh per år. Den är planerad att bli färdig före utgången av 2025.

Luxemburg finansierar projekten via EU:s RENEWFM-finansieringsmekanism

Den luxemburgska staten finansierar projekten i Finland via EU:s mekanism för finansiering av förnybar energi (RENEWFM). Inom mekanismen får Luxemburg i egenskap av betalande stat 80 procent av den fönybara energi som projekten produceras i form av statistiska överföringar under en period på 15 år. Finland tillåter i egenskap av värdland att de projekt som finansieras genom mekanismen byggs på det egna territoriet och får den energi som producerats på detta sätt och nyttan av investeringarna i Finland. På de projekt som beviljas stöd tillämpas till alla delar den nationella lagstiftningen.

RENEWFM-finansieringsmekanismen erbjuder medlemsstaterna i EU en kanal för gemensamma projekt. Kanalen förvaltas av Europeiska kommissionen. Det är frivilligt för medlemsstaterna att delta i mekanismen. Europeiska kommissionen och CINEA sköter utlysningen av projektfinansieringen, utbetalningarna och andra praktiska frågor direkt med projektutvecklarna. Som kontaktmyndighet för finansieringsmekanismen i Finland fungerar arbets- och näringsministeriet.

Det avtal om deltagandet i RENEWFM-finansieringsmekanismen som Finland och Luxemburg ingick i slutet av februari 2023 var det första av sitt slag inom EU. Finland har undertecknat åtagandet om att delta också i den följande ansökningsomgången för finansieringsmekanismen för förnybar energi. Avsikten är att finansieringen ska utlysas ännu under den här sommaren. 

Mer information:
Outi Vilén, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 016