Hoppa till innehåll

Tävlingen om Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 15.43
Pressmeddelande
EEPA 2023 -kilpailun logo

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) identifierar och erkänner de mest framgångsrika främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa som visar upp bästa praxis inom entreprenörskap, ökar medvetenheten om betydelsen av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer.

Tävlingens nationella andel inleds den 31 mars och avslutas den 2 juni 2023. Bland de ansökningar som deltar i den nationella tävlingen väljs två ansökningar till tävlingen på europeisk nivå. Resultaten av den europeiska tävlingen offentliggörs i november 2023.

Det finns sex kategorier: pris för främjande av entreprenörsanda, pris för investering i entreprenörskunskaper, stöd till den digitala omställningen, förbättra företagsklimatet och stödja företagens internationalisering, pris för stöd till en hållbar omställning samt pris för ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap.

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa. 

Alla nationella, regionala eller lokala myndigheter som är verksamma i EU och i länder som omfattas av COSME samt samföretag mellan myndigheter och företagare har rätt att delta i tävlingen om de har stärkt ekonomin genom framgångsrika initiativ på antingen nationell, regional eller lokal nivå. Små och medelstora företag kan delta i kategorin ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap.

Finländska projekt har varit framgångsrika under de senaste åren. År 2018 vann Kasvu Open sin kategori, ”Pris för stöd åt internationalisering av företag”. År 2020 blev Business Espoo finalist i kategorin ”Förbättra företagsklimatet”. År 2021 fick yrkeshögskolan i Joensuu Karelias företagarprogram Draft Program ett särskilt omnämnande i kategorin ”Främjande av entreprenörsanda”.

Mer information:
Jaana Valkokallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932