Hoppa till innehåll

Uppdatering av principbeslut om företagande på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 12.05 | Publicerad på svenska 24.6.2024 kl. 14.53
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till statsrådets principbeslut om företagande. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 28 juli 2024.

Arbets- och näringsministeriet uppdaterar statsrådets principbeslut om företagande till ett mer strategiskt dokument som sträcker sig över regeringsperioderna i enlighet med regeringsprogrammet 2023–2027. Åtgärdsförslagen har avgränsats till åtgärder som främjar företagande som staten ansvarar för. Ett särskilt prioriterat område är små och medelstora företag. 

Målet är ett principbeslut som fokuserar på strategiska prioriterade områden inom företagande och skapar åtgärdsförslag som drar upp politiska riktlinjer för strategiskt och långsiktigt främjande av företagande vid olika ministerier och över regeringsperioderna.

Statsrådet fattade principbeslutet om företagande den 21 april 2022. Principbeslutet godkändes den 21 mars 2024 genom statsrådets beslut som ett dokument som gäller under denna regeringsperiod, det vill säga som ett s.k. styrdokument. 

Statsrådets principbeslut om företagande är regeringens styrdokument vid främjande av företagande inom hela statsrådet. Utkastet till principbeslutet har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet på statsrådsnivå tillsammans med olika ministerier. 

Mer information: 
Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7168