Hoppa till innehåll

Utredning bedömer effekterna av regeringsprogrammets föresatser om distributionsskyldigheten och det nationella genomförandet av RED III-direktivet om förnybar energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2024 16.55
Pressmeddelande
Mannen tankar bensin på en bensinstation i sin bils tank

Arbets- och näringsministeriet publicerade den 12 februari 2024 en utredning om ändringarna i distributionsskyldigheten inom transport. Den genomfördes av AFRY Management Consulting Oy på uppdrag av ministeriet. Syftet med utredningen var att granska vilken effekt föresatserna i regeringsprogrammet och de föreslagna ändringarna har på distributionsskyldigheten.

Utredningen fokuserar på hur reformerna enligt regeringsprogrammet påverkar efterfrågan på förnybara drivmedel, utsläppen från vägtrafiken och konsumentpriserna samt på vilken vidare samhällelig och ekonomisk betydelse dessa ändringar har.

I regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering föreslår en mer måttlig höjning av nivåerna för distributionsplikten än tidigare planerat för åren 2024–2027, vilket minskar behovet av förnybara drivmedel avsevärt.

En mildare höjning av pliktnivåerna än enligt nuvarande lag skulle sänka pumppriset på diesel med cirka 7–12 cent per liter och pumppriset på E10 bensin med cirka 9–17 cent per liter 2024–2027. Detta minskar hushållens kostnader med i genomsnitt cirka 58 euro per år. Utredningen visar dock att ändringarna skulle öka utsläppen från vägtrafiken med sammanlagt 4,83 miljoner ton koldioxid under den period som utredningen gäller.

I utredningen presenteras också fem olika scenarier för utvecklingen av distributionsskyldigheten fram till 2030. Alla scenarier uppfyller målen i RED III-direktivet om förnybar energi. Av scenarierna leder utvecklingsbanan enligt den gällande lagen till att utsläppen från trafiken minskar med 44 procent, medan scenariot på mellannivå minskar dem med 41,9 procent. Endast i det scenario där utsläppen halveras uppnås Finlands mål för minskning av utsläppen från vägtrafiken.

I utredningen behandlas dessutom den roll som RFNBO-drivmedel (förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung) och vätgas som mellanprodukt har i distributionsskyldigheten och behovet av dem fram till 2030.

De scenarier som presenteras visar att Finlands planerade produktionskapacitet för RFNBO-drivmedel kan täcka behovet flerfaldigt, även om endast hälften av de planerade produktionsanläggningarna anläggs.

Effekterna av de olika RFNBO-scenarierna på de beräknade pumppriserna på drivmedel är dock inte betydande. Höjningen av pumppriserna till följd av den minimiskyldighet som införs i distributionsskyldigheten beräknas vara cirka tre cent per liter 2030. Enligt utredningen dämpas effekten på priset särskilt av att mängden RFNBO-drivmedel och vätgas som mellanprodukt i distributionsskyldigheten är relativt liten.

Enligt utredningen leder graderingen av nivåerna på påföljdsavgiften för distributionsskyldigheten lätt till en situation där distributionsskyldigheten försummas när nivån på påföljdsavgiften överskrider en viss gräns. Graderingen av påföljdsavgiften och den försummelse av distributionsskyldigheten som eventuellt följer kan leda till en betydande ökning av utsläppen från vägtrafiken. Om distributionsskyldigheten skulle begränsas till 18 procent skulle utsläppen från vägtrafiken öka med 0,64* miljoner ton koldioxid 2025–2027.

AFRY:s utredning ger en heltäckande bild av framtidsscenarierna för distributionsskyldigheten och konsekvenserna av dem. Resultaten av den utnyttjas vid uppdateringen av lagen om distributionsskyldighet. Avsikten är att regeringens proposition om ändring av lagen om distributionsskyldighet och om distributionsskyldigheten för 2025-2027 ska överlämnas till riksdagen hösten 2024.

Mer information:
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047059 och harri.haavisto(at)gov.fi
Esa Sipilä, Senior Principal, AFRY Management Consulting Oy, tfn 050 412 0839, esa.sipila(at)afry.com

*Rättelse 23.2.2024- Rättad felaktig siffra i rapporten 0,48 -> 0,64