Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Vid OECD:s arbetsministermöte diskuteras arbetsmarknadens resiliens

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 10.33
Pressmeddelande
Tuula Haatainen

Arbetsministrarna vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD samlas i Paris den 7 juni 2022. Temat för mötet är bland annat arbetsmarknadens resiliens och hur vi efter kriserna bygger upp en bättre fungerande och starkare arbetsmarknad än tidigare.

Arbetsminister Tuula Haatainen företräder Finland vid mötet. Utöver ministermötet träffar hon under sitt besök även bland annat OECD:s chef för arbete och sociala frågor Stefano Scarpetta. Temat för mötet är kontinuerligt lärande och lockande av experter.

Trepartssamarbetet och permitteringssystemet underlättade den finländska arbetsmarknaden under coronapandemin

Den finländska arbetsmarknaden har återhämtat sig relativt väl från coronapandemin. Minister Haatainen betonar trepartssamarbetets betydelse för den finländska arbetsmarknaden i fråga om resiliens.

”Trepartsberedning utgör kärnan i det finländska samhället och på den finländska arbetsmarknaden. Mitt i en kris accentueras betydelsen av samarbete mellan olika parter och trepartsberedningen spelar en viktig roll också när vi funderar över framtiden för och en balanserad utveckling av det finländska arbetslivet”, säger minister Haatainen.

Vid OECD:s möte berättar arbetsministern också om Finlands permitteringssystem. I Finland säkerställer permitteringssystemet att arbetsmarknaden reagerar flexibelt mitt i en kris. Till exempel i samband med coronapandemin kunde man undvika uppsägning av många arbetstagare. Under coronakrisen förbättrades också utkomstskyddet för permitterade. Flera länder överväger att införa ett liknande permitteringssystem utifrån lärdomarna från pandemin.

En snabb förnyelse av arbetslivet förutsätter kontinuerligt lärande

I arbetsgruppsdiskussionen lyfter minister Haatainen fram vikten av kontinuerligt lärande för resiliensen på den föränderliga arbetsmarknaden. Andra diskussionsämnen vid mötet är bland annat den gröna omställningen på arbetsmarknaden, Rysslands invasion av Ukraina och sysselsättningen av ukrainska flyktingar.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353

 
Tillbaka till toppen