Hoppa till innehåll

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik har tillsatts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 14.58 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 16.00
Pressmeddelande

Torsdagen den 7 december tillsatte statsrådet en uppföljningsgrupp bestående av representanter för riksdagspartierna med uppgift att följa klimatpolitiken på såväl nationell nivå som EU-nivå samt genomförandet av den. Gruppen har också till uppgift att säkerställa att koldioxidneutralitetsmålet uppnås och att klimatåtgärderna är rättvisa. Därtill ska gruppen diskutera hurdana klimatpolitiska riktlinjer som behövs i framtiden. Alla riksdagspartier är representerade i uppföljningsgruppen.

Uppföljningsgruppen behandlar och följer de planer som hänför sig till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och till markanvändningssektorn samt planernas genomförande och åtgärder. Gruppen diskuterar också klimatvetenskapliga budskap, särskilt med den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s rapporter och den nationella klimatpanelens arbete som utgångspunkt. Gruppen fattar inga beslut utan fungerar som stöd för det nationella genomförandet och den nationella beredningen. Gruppen ordnar vid behov samråd med sakkunniga och berörda grupper under sin mandatperiod.

Den parlamentariska uppföljningsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 juni 2027. Gruppen ska sammanträda fyra gånger om året. 

Sammansättning

Ordförande 

Kai Mykkänen, miljö- och klimatminister

Medlemmar och ersättare

Samlingspartiet
Pauli Aalto-Setälä,
Aura Salla
Heikki Autto (ersättare)
Noora Fagerström (ersättare)


Sannfinländarna
Antti Kangas (vice ordförande)
Minna Reijonen
Sara Seppänen (ersättare)
Petri Huru (ersättare)

Finlands Socialdemokratiska Parti
Pinja Perholehto
Marko Asell
Johan Kvarnström (ersättare)
Eveliina Heinäluoma (ersättare)

Centern i Finland
Vesa Kallio
Hanna Kosonen (ersättare)

Gröna förbundet
Oras Tynkkynen
Sofia Virta (ersättare)

Vänsterförbundet
Mai Kivelä
Hanna Sarkkinen (ersättare)

Svenska folkpartiet i Finland
Mikko Ollikainen
Otto Andersson (ersättare)

Kristdemokraterna i Finland
Peter Östman
Päivi Räsänen (ersättare)
Harry Harkimo, Rörelse.nu
Ersättare Iina Ilmarinen, Rörelse.nu

Permanenta sakkunniga
Ordförande Jyri Seppälä, Finlands klimatpanel
Generalsekreterare Laura Aho, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet

Mer information

Laura Aho
generalsekreterarei, konsultativ tjänsteman, miljöministerietö
[email protected]
tfn 029 525 1035

Lyydia Ylönen
Specialmedarbetare
[email protected]
tfn 050 476 1341